Mjukbottenlevande makrofauna, kartering

Undersökningstypen används för att fastställa utbredningen av syrefria och påverkade bottnar i recipienter, för övervakning av biologisk mångfald, samt för att göra uppskattningar av ett områdes produktionsförhållanden.

Om övervakningsmanualen

  • Senaste version: 1:2, uppdaterad 2016-12-08
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Kust och hav
  • Delprogram: Makrofauna mjukbotten
  • Kategori: Bottenmiljöer

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Undersökningstypen ger underlag för bedömning av miljötillståndet i kust- och havsområden respektive för att inventera ett enskilt område från natur- eller produktionssynpunkt. Den är användbar för att fastställa ett områdes status i förhållande till miljömålen Giftfri miljö, Ingen övergödning och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Undersökningstypen används för att fastställa utbredningen av syrefria och påverkade bottnar i recipienter, för övervakning av biologisk mångfald (artrikedom), samt för att göra uppskattningar av ett områdes produktionsförhållanden.

Versioner
Äldre versioner av denna undersökningstyp

Mjukbottenlevande makrofauna, kartering Pdf, 142.3 kB.

Arbetsmaterial 1997-2006