Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Regler Yrkesfiske Fiskar

Regler för ålfiske

Sedan 1 maj 2007 råder generellt förbud att fiska ål. Endast den som har särskilt tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten får fiska ål. Om du ändå skulle råka fånga en ål måste du försiktigt släppa tillbaka den.

Fiskeregler

För närmare information om vilka fiskeregler som gäller i ditt område där du tänker fiska finns en sida med fiskeregler.

Förbudsperiod i Sverige

Allt fiske efter ål i havet och i kustvatten är förbjudet mellan 1 november 2019 och 31 januari 2020.

EU-beslut om fiskeförbud

Vid ministerrådet om fiskemöjligheter för 2019, togs beslutet att förbjuda allt fiske av ål i alla EU:s vatten under en sammanhängande period på tre månader, mellan 1 augusti 2019 och 29 februari 2020. Varje medlemsstat ska besluta om vilken exakt sammanhängande period under dessa fem månader. HaV ansvarar för att genomföra och fastställa förbudsperioden i Sverige.

En tidigare förbudsperiod för fiske av ål togs av ministerrådet för fisket 2018. Det tidigare förbudet omfattade dock inte fiske efter i ål i Medelhavet, fiske efter ål vid fritidsfiske eller fiske efter ål med en total längd som understiger 12 cm (glasål). Förra året var även den valbara perioden kortare och låg mellan 1 september 2018 och de 31 januari 2019. Förbudet genomfördes i Sverige från den 1 november 2018 till den 31 januari 2019.

Tillstånd att fiska ål

Tillstånd att fiska ål kan endast fås om man tidigare haft tillstånd att fiska ål. I sötvatten finns det dock vissa vattenområden som är undantagna från ålfiskeförbudet och där fritidsfiske är tillåtet.

Bakgrunden till de här undantagna områden är att ålen har liten möjlighet att utvandra till kusten levande på grund av de vandringshinder som finns på väg ner. Om ålen ska säljas krävs det dock särskilt tillstånd även för fiske i dessa vatten.

Läs mer om ålen på våra artsidor

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Regler Yrkesfiske Fiskar