Regler för fiske, landning och försäljning av krabba och krabbklor

Hitta på sidan

Här hittar du regler för hur krabba och klor ska hanteras och redovisas.

Fiske i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön

Vid krabbfiske med burar eller tinor, får högst 1 % av vikten av den totala fångsten av krabba (eller delar därav) som bevaras ombord under en fiskeresa eller landas vid fiskeresans slut, bestå av avskilda klor.

Vid fiske med andra redskap än burar och tinor, får högst 75 kg avskilda klor bevaras ombord under en fiskeresa eller landas vid fiskeresans slut.

Vid fångst av mer än 300 kg krabbor gäller även reglerna om förhandsanmälan två timmar innan hamnankomst, eftersom begreppet ’fisk’ också omfattar vattenlevande blötdjur och vattenlevande kräftdjur.

Första försäljning inom EU

Endast hela krabbor får säljas. Romhonor och krabbor med mjukt skal får inte säljas.

Små produktkvantiteter, maximalt 30 kg per dag, som en fiskare säljer direkt till en konsument eller till en detaljhandlare undantas från regeln om hela krabbor och i dessa fall är det alltså tillåtet att sälja krabbklor. En detaljhandlare bereder, förvarar och säljer fiskeriprodukter direkt till slutkonsumenten. Observera att detaljhandlaren ska vara registrerad som fångstmottagare hos HaV när han köper fisk från en yrkesfiskare och som aktör i HaV:s spårbarhetssytem när han handlar med fiskeriprodukter.

Observera att det inte är möjligt att köpa från eller sälja till ”sig själv”. En person kan alltså inte inom samma enskilda firma bedriva fiskeverksamhet och sedan ”sälja” fångsten till sig själv i samma enskilda firma som då ”köper” i egenskap av fångstmottagare.

Det krävs att köparen och säljaren är två olika parter, det vill säga fysiska (såsom enskild firma) eller juridiska personer (exempelvis handelsbolag eller aktiebolag).

Bestämmelserna om första försäljningsledet gäller inte i senare handelsled och hindrar alltså inte att en fångstmottagare köper hela krabbor i första led för att sedan sälja vidare enbart krabbklor.

Kvantiteter överstigande 30 kg fiskeriprodukter måste säljas via en fångstmottagare. Mängden 30 kg per konsument avser mängd per dag.

Publicerad: 2018-03-12
Uppdaterad: 2020-11-13
Sidansvarig: Webbredaktion