Resurstillträde och kontroll på fiskets område (FIFS 2004:25)

Registret senast uppdaterat 2024-01-12

Bemyndigande:

2 kap. 7, 19 a, 20 §§, 3 kap. 3 §, 5 kap. 1, 4, 7 §§, 6 kap. 1, 2, 2 a, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen och 2 § förordningen (2009:867) om överlåtbara fiskerättigheter

Trädde i kraft:

 2005-01-01

Övrigt:

Upp. FIFS 1995:23, AR 1995:1

Celex:

31987R0954,32008R1005, 32009R1010, 32009R1224, 32011R0404, 32013R1380, 32016R1139, 32018R0120, 32018R0973, 32018R1628

Ändringsversioner

Ändringar151

HVMFS 2023:13 Pdf, 29 kB.

Ändr. 11 kap. 1, 3, 6, 11 §§

Bemyndigande: 5 kap. 1 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2024-02-01

150

HVMFS 2023:5 Pdf, 132.9 kB.

Ändr. 14 kap. 3 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2023-06-06

149

HVMFS 2022:6 Pdf, 129.8 kB.

Ändr. 14 kap. 3 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2022-05-31

148

HVMFS 2021:13 Pdf, 153.7 kB.

Ändr. 14 kap. 3 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2021-05-18

147

HVMFS 2020:6 Pdf, 118.4 kB.

Ändr. 14 kap. 3 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2020-05-01

146

HVMFS 2020:4 Pdf, 11 kB.

Upph. 14 kap. 4 och 7 §§

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen och 2 § förordningen (2009:867) om överlåtbara fiskerättigheter

Ikraftträdande: 2020-03-23

145

HVMFS 2019:19 Pdf, 14.1 kB.

Ändr. 14 kap. 8 §, rubriken närmast före 14 kap 8§; ny 14 kap. 9 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen och 2 § förordningen (2009:867) om överlåtbara fiskerättigheter

Ikraftträdande: 2019-11-01

144

HVMFS 2019:3 Pdf, 118.5 kB.

Ändr. 14 kap. 1 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2019-05-01

143

HVMFS 2018:19 Pdf, 20.5 kB.

Ändr. 1 kap. 1 § och 14 kap. 5 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2019-01-01

142

HVMFS 2018:12 Pdf, 139.6 kB.

Upph. 5 kap., 6 kap. 1-31 och 34 §§, 6 a-8 kap., 15 kap. 1 och 4 §§ samt bilagorna 1 och 2; 6 kap. 32 § ska betecknas 11 kap. 12 §; ändr. 1 kap. 1- 2 §§ samt nya 11 kap. 12 §; rubriken närmast 6 kap. 32 § flyttas närmast före 11 kap. 12 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 1 och 7 §§ samt 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2018-10-01

141

HVMFS 2018:7 Pdf, 13.7 kB.

Ändr. 14 kap. 5 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2018-06-18

140

HVMFS 2018:5 Pdf, 15.2 kB.

Ändr. 7 kap. 3 och 3 a §§

Bemyndigande: 5 kap. 1 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2018-05-01

139

HVMFS 2018:4 Pdf, 13.8 kB.

Ändr. 14 kap. 5 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2018-04-09

138

HVMFS 2018:3 Pdf, 9.8 kB.

Ändr. 14 kap. 3 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdanden: 2018-03-26

137

HVMFS 2017:19 Pdf, 13.7 kB.

Ändr. 14 kap. 5 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2018-01-01

136

HVMFS 2017:17 Pdf, 13.8 kB.

Ändr. 14 kap. 5 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2017-10-23

135

HVMFS 2017:16 Pdf, 13.7 kB.

Ändr. 14 kap. 5 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2017-09-25

134

HVMFS 2017:9 Pdf, 11.9 kB.

Upph. 9 kap. och 15 kap. 5 § samt rubriken närmast före 15 kap. 5 §

Bemyndigande: 5 kap. 1 och 7 §§ samt 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2017-07-01

133

HVMFS 2017:7 Pdf, 13.6 kB.

Ändr. 14 kap. 5 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2017-06-05

132

HVMFS 2017:4 Pdf, 9.7 kB.

Ändr. 14 kap. 3 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2017-04-24

131

HVMFS 2017:3 Pdf, 133.5 kB.

Ändr. 1 kap. 1 §, 14 kap. 5 § och 15 kap. 1 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2017-03-27

130

HVMFS 2016:35 Pdf, 139.3 kB.

Upph. 8 kap. 3 och 3 b §§, 13 kap., 14 kap. 1,2 6-6 c och 9 §§ och 15 kap. 3 a § samt rubrikerna närmast före 8 kap. 3 och 3 b §§, 14 kap. 6 b § och 15 kap. 3 a §; ändr. 6 kap. 12 §, 6 a kap. 3, 6 och 13 §§ och 14 kap. 5 och 8 §§ samt rubriken närmast 14 kap. 5 §; rubriken närmast före 14 kap. 9 § flyttad till närmast före 14 kap. 8 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap 1 § och 6 kap. 2 a och 8 §§

Ikraftträdande: 2017-01-01  

129

HVMFS 2016:32 Pdf, 137.5 kB.

Ändr. 1 kap. 1 §, 6 a kap. 14 §, 8 kap. 5 a § och 9 kap. 5-7 §§

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 5 kap. 1 och 7 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2017-01-01

128

HVMFS 2016:30 Pdf, 16.5 kB.

Ändr. 14 kap. 6 a §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2016-11-21

127

HVMFS 2016:29 Pdf, 24.9 kB.

Ändr. 14 kap. 2 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2016-10-31

126

HVMFS 2016:27 Pdf, 29.2 kB.

Ändr. 14 kap. 5 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2016-10-03

125

HVMFS 2016:25 Pdf, 34.5 kB.

Ändr. 14 kap. 5 och 6 a §§

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskernäringen

Ikraftträdande: 2016-09-12

124

HVMFS

2016:24 Pdf, 129.8 kB.

Ändr. 6 kap. 12–13 och 21 §§, 6 a kap. 3 a, 6 och 8 §§, 7 kap. 2 §,

8 kap. 4–5 §§, 12 kap. 8 § samt 15 kap. 7 § 

Bemyndigande: 5 kap. 1 och 7 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2017-01-01

123

HVMFS 2016:11 Pdf, 13.3 kB.

Ändr. 14 kap. 3 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2016-04-14

122

HVMFS 2016:12 Pdf, 30.7 kB.

Ändr. 14 kap. 2 och 6 a §§

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2016-04-12

121

HVMFS 2016:3 Pdf, 12.1 kB.

Ny 7 kap. 3 b §

Bemyndigande: 5 kap. 1 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2016-02-08


120

HVMFS 2015:32 Pdf, 130.2 kB.

Upph. 13 kap. 2 §; ändr.1 kap. 1 §, 14 kap. 2, 5 och 6 a §§ samt 15 kap. 3a §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2016-01-01


119

HVMFS 2015:30 Pdf, 11.9 kB.

Ändr. 14 kap. 8 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2016-01-01


118

HVMFS 2015:27 Pdf, 30 kB.

Ändr. 14 kap. 5 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 5 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2015-11-03


117

HVMFS 2015:24 Pdf, 35 kB.

Ändr. 14 kap. 5 och 6 a §§

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 5 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2015-10-06


116

HVMFS 2015:19 Pdf, 31.5 kB.

Ändr. 14 kap. 5 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 5 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2015-09-21


115

HVMFS 2015:12 Pdf, 101.6 kB.

Upph. 8 kap. 8 §; ändr. 1 kap. 1 §, 8 kap. 7 och 8 a § samt 14 kap. 6 a §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § samt 5 kap. 1 § och 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2015-07-01


114

HVMFS 2015:9 Pdf, 33.3 kB.

Ändr. 8 kap. 5 b § och 14 kap. 3 och 5 §§

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 5 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2015-05-27


113

HVMFS 2015:5 Pdf, 12.7 kB.

Ändr. 9 kap. 5 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2015-05-01


112

HVMFS 2015:3 Pdf, 21.5 kB.

Ändr. 14 kap. 2 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2015-02-24


111

HVMFS 2015:2 Pdf, 20.6 kB.

Ändr. 14 kap. 6 a §, ny 14 kap. 6 b och 6 a §§ samt ny rubik närmast före 14 kap. 6 b §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2015-02-01 i fråga om 14 kap. 6 a § och i övrigt 2015-01-20


Ändringsversioner

Ändringar110

HVMFS 2014:31 Pdf, 47.8 kB.

Ändr. 14 kap. 2, 5 och 6 a §§

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2015-01-01 

109

HVMFS 2014:27 Pdf, 16.6 kB.

Ändr. 14 kap. 6 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2014-11-11

108

HVMFS 2014:20 Pdf, 97.6 kB.

Ändr. 2-4 kap, 6 a kap. 1 a §, 7 kap. 4-8 §§ och bilaga 3 till föreskrifterna upphör att gälla

Bemyndigande : 2 kap. 7 §, 5 kap. 1 och 7 §§ samt 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2014-10-01

107

HVMFS 2014:12 Pdf, 95.5 kB.

Ändr. 14 kap. 5 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2014-05-26

106

HVMFS 2014:11 Pdf, 16.2 kB.

Ändr. 14 kap. 3 §, ny 8 kap. 5 b §, ny rubrik närmast före 8 kap. 5 b §

Bemyndigande: 2 kap. 7 och 5 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

kraftträdande: 2014-06-01 ifråga om 14 kap. 3 § och i övrigt 2014-06-12

105

HVMFS 2014:9 Pdf, 25.6 kB.

Ändr.14 kap. 2 och 8 §§

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2014-05-01

104

HVMFS 2014:8 Pdf, 131.4 kB.

Ändr. 1 kap. 1 och 2 §§, 3 kap. 2 c §, 4 kap. 6, 7, 8 d och 8 e §§ samt 8 kap. 3 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 och 20 §§, 5 kap. 7 §, 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen och 2 § förordningen (2009:867) om överlåtbara fiskerättigheter

Ikraftträdande: 2014-04-14

103

HVMFS 2014:7 Pdf, 12.3 kB.

Ändr. 9 kap. 5 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2014-03-19

102

HVMFS 2014:6 Pdf, 102.7 kB.

Ändr. 14 kap. 5 och 6 a §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2014-03-14

101

HVMFS 2013:36 Pdf, 53.4 kB.

Ändr. 4 kap. 8 g §, 14 kap. 1, 2 och 5 och 6 a §§

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2014-01-01

100

HVMFS 2013:34 Pdf, 12.3 kB.

Ändr. 15 kap. 11 §

Bemyndigande: enligt 5 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2013-11-15

99

HVMFS 2013:32 Pdf, 21.5 kB.

Ändr. 14 kap. 6 och 6 a §§

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2013-10-25

98

HVMFS 2013:31 Pdf, 28.6 kB.

Ändr. 14 kap. 5 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2013-10-23

97

HVMFS 2013:29 Pdf, 24.2 kB.

Ändr. 14 kap. 2 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2013-10-01

96

HVMFS 2013:28 Pdf, 115.4 kB.

Ändr. ny 8 kap. 13 §, ny rubrik närmast före 8 kap., nytt 12 kap., ny bilaga 4, 15 kap. 6 § upph. samt rubrik närmast föregående denna upph.

Bemyndigande: 5 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskenäringen

Ikraftträdande: 2013-10-01

95

HVMFS 2013:20 Pdf, 24.8 kB.

Ändr. 14 kap. 2 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2013-07-18

94

HVMFS 2013:18 Pdf, 16 kB.

Ändr. 14 kap. 6 a §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2013-07-01

93

HVMFS 2013:17 Pdf, 28.8 kB.

Ändr. 14 kap. 5 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2013-06-10


Rättelseblad sid 1 och 2 HVMFS 2013:17 Pdf, 29.4 kB.


92

HVMFS 2013:11 Pdf, 12.7 kB.

Ändr. 14 kap. 3 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2013-06-01

91

HVMFS 2013:10 Pdf, 29.3 kB.

Ändr. 14 kap. 5 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2013-05-06


Rättelseblad sid 1 HVMFS 2013:10 Pdf, 29.7 kB.


90

HVMFS 2013:7 Pdf, 29.7 kB.

Ändr. 14 kap. 5 §, 15 kap. 2 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2013-03-25


89

HVMFS 2013:5 Pdf, 27.7 kB.

Ändr. 3 kap. 1, 4 §§, 3 a kap. 3 §; ny 3 kap. 2 c §

Bemyndigande: 2 kap. 7 och 20 §§, 5 kap. 1 och 7 §§ och 6 kap. 2 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2013-03-01 (krav i 3 kap. 1 § tillämpas först från och med 2013-09-01)

88

HVMFS 2013:4 Pdf, 179.5 kB.

Ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 8e, 8f §§, 8 kap. 3 §, bil. 1

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 1 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2013-02-01

87

HMVFS 2013:2 Pdf, 39.5 kB.

Ändr. 14 kap. 5, 9 §§; nytt 14 kap. 6, 6a §§

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 1 och 7 §§ och 6 kap. 2 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2013-01-22 såvitt avser 14 kap. 5 § och i övrigt 2013-02-01

86

HVMFS 2012:42 Pdf, 59 kB.

Ändr. 4 kap. 8d, 8g §§, 14 kap. 1, 2, 4, 5, 8 §§

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2013-01-01

85

HVMFS 2012:39 Pdf, 30.9 kB.

Ändr. 4 kap. 8d, 8e, 9 §§

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2012-11-27

84

HVMFS 2012:37 Pdf, 12.6 kB.

Ändr. 7 kap. 3 a §

Bemyndigande: 5 kap. 1 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2012-12-01

83

HVMFS 2012:35 Pdf, 31.5 kB.

Ändr. 14 kap. 2 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2012-11-15HVMFS 2012:35 - rättad version Pdf, 32.1 kB.


82

HVMFS 2012:34 Pdf, 29.8 kB.

Ändr. 14 kap. 5 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2012-11-12

81

HVMFS 2012:28 Pdf, 54.4 kB.

Ändr. 14 kap. 1, 2, 5 §§

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2012-10-09

80

HVMFS 2012:27 Pdf, 24.9 kB.

Ändr. 3a kap. 5 §, 4 kap. 8 §, rubr. närmast före 2 kap; nya 2 kap. 9-10 §§, 3 kap. 2b, 8-10 §§, 3a kap. 6-9 §§, rubrik närmast före 2 kap. 10 §

Bemyndigande: 2 kap. 7. 19 a och 20 §§ förordningen (1994:1716) om fisket. vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2012-10-22

79

HVMFS 2012:22 Pdf, 12.3 kB.

Ändr. 14 kap. 8 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2012-09-17

78

HVMFS 2012:21 Pdf, 34.7 kB.

Ändr. 14 kap. 2 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

kraftträdande: 2012-09-03

77

HVMFS 2012:10 Pdf, 30.6 kB.

Upph. 4 kap. 8 b §, rubr. närmast före 4 kap 8 b §, ändr. 4 kap. 6, 6 b, 8 och 8 c §§, 7 kap. 2 och 3 §§, 14 kap. 3 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 och 20 §§, 5 kap. 1 § och 6 kap 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen samt 2 § förordningen (2009:867) om överlåtbara fiskerättigheter

Ikraftträdande: 2012-06-01

76

HVMFS 2012:8 Pdf, 35.3 kB.

Ändr. 14 kap. 5 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2012-05-14

75

HVMFS 2012:6 Pdf, 128.8 kB.

Ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 8e, 8f §§, 8 kap. 3 §, 13 kap. 1 §, 14 kap. 5 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 1 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2012-03-19

74

HVMFS 2012:1 Pdf, 28.9 kB.

Ändr. 14. kap. 5, 8 §§

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 1 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2012-02-06

73

HVMFS 2011:31 Pdf, 57.3 kB.

Ändring 7 kap. 2, 3 och 3a §§, 14 kap. 1-2 §§; ny 14 kap. 3 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 1 § förordningen (1994:1716) om fisket., vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2012-01-01


Rättelseblad s. 6 Pdf, 6.6 kB.


72

HVMFS 2011:21 Pdf, 38.2 kB.

Ändr. 14 kap. 1 §; ny 14 kap 2 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2011-10-10

71

HVMFS 2011:19 Pdf, 39.3 kB.

Ändr. 14 kap. 1, 5 §§

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2011-09-12

70

HVMFS 2011:18 Pdf, 57.4 kB.

Ändr. 6 a kap. 6, 10, 14, 15 §§, 8 kap. 4 §, 9 kap. 1-3, 5, 6, rubr. närmast före 6 a kap., bil. 1; ny 6 a kap. 1 a, 3 a, 15 a §§, rubr. närmast före 6 a kap. 15 a §

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2011-07-21

69

HVMFS 2011:6 Pdf, 33.7 kB.

Ändr. 2 kap. 1, 6 §§, 3 kap. 1, 4-7 §§, 3 a kap. 1-4 §§, 4 kap. 1, 3-6 a, 7-8 b, 8 d-8 g, 9 §§, 5 kap. 1-4, 6 §§, 6 kap. 1, 12, 17-19, 23, 32, 34 §§, 6 a kap. 1-2, 5-5 a §§, 7 kap. 1-8 §§, 8 kap. 2-8 a, 11-12 §§, 10 kap. 1-3 §§, 11 kap. 1-9, 13 §§, 13 kap. 3-5 §§, 14 kap. 1, 8 §§, 15 kap. 1-2, 6-7, 9, 11-12 §§

Bemyndigande: 5 kap. 7 §, 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2011-07-01

68

FIFS 2011:14 Pdf, 32.1 kB.

Upph. 12 kap.; ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 7 §, 14 kap. 5 §

Bemyndigande: 2 kap. 7, 20 §§, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2011-06-27

67

FIFS 2011:10 Pdf, 34.6 kB.

Ändr. 14 kap. 1, 5 §§

Bemyndigande: 2 kap. 7, 20 §§, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2011-05-30

66

FIFS 2011:9 Pdf, 76.1 kB.

Upph. 6 kap. 4, 24, 26 §§, rubr. närmast före 6 kap. 24 §; ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 4 kap. 8 b §, 5 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 8 §§, 6 kap. 3, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 32, 34 §§, 6 a kap. 5, 7, 8, 11, 12, 15 §§, 8 kap. 3, 5 §§, 11 kap. 2, 7 §§, 15 kap. 6,7 §§, rubr. närmast före 5 kap. 8 §, 6 kap. 18, 20, 23, 32, 34 §§, 6 a kap. 5 §; ny 6 a kap. 5 a §

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2011-05-07

65

FIFS 2011:5 Pdf, 49 kB.

Upph. 14 kap. 3 §; ändr. 3 kap. 1 §, 4 kap. 8 d, 9 §§, 6 kap. 1, 2 §§, 7 kap. 1, 2 §§, 14 kap. 1 §; nytt 3 a kap.

Bemyndigande: 2 kap. 7, 20 §§, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2011-04-01. Bestämmelserna i 3 kap. 1 §, 3 a kap. dock 2011‑04‑15

64

FIFS 2011:2 Pdf, 64.8 kB.

Upph. 8 kap. 3 a §, 11 kap. 12 §, rubr. närmast före 8 kap. 3 a §, 11 kap. 12 §; ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 4 kap. 6, 8 e, 8 f §§, noten till 6 a kap. 15 § 4, 6 a kap. 16 §, 8 kap. 2, 3, 3 b, 5, 6 §§, 11 kap. 1, 6, 9, 10, 11 §§, 13 kap. 1, 3 §§, rubr. närmast före 8 kap. 5, 6 §§; nya 13 kap. 2 §, rubr. närmast före 13 kap. 2 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2011-02-01

63

FIFS 2010:40 Pdf, 36.9 kB.

Ändr. 14 kap. 1, 3, 5, 7, 8 §§

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2011-01-01

62

FIFS 2010:37 Pdf, 36.8 kB.

Ändr. 14 kap. 1, 5 §§

Bemyndigande: 2 kap. 7, 20 §§, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2010-12-06

61

FIFS 2010:35 Pdf, 45.9 kB.

Upph. rubr. närmast före 4 kap. 3 §; ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 4 §, 4 kap. 1, 3, 4, 5, 8 e, 8 g §§, 7 kap. 2 §, rubr. närmast före 3 kap. 4 §, 4 kap. 1 §

Bemyndigande: 2 kap. 7, 20 §§, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2010-12-01

60

FIFS 2010:34 Pdf, 35.1 kB.

Ändr. 14 kap. 1, 3 §§

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 7 §, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2010-11-11

59

FIFS 2010:32 Pdf, 28.3 kB.

Ändr. 14 kap. 5 §

Bemyndigande: 2 kap. 1, 7 §§, 5 kap. 7 §, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2010-10-25

58

FIFS 2010:29 Pdf, 34.6 kB.

Ändr. 14 kap. 1 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 7 §, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2010-09-30

57

FIFS 2010:27 Pdf, 38.5 kB.

Ändr. 14 kap. 1, 3, 5. 8 §§

Bemyndigande: 2 kap. 7 §§, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2010-09-20

56

FIFS 2010:23 Pdf, 34.6 kB.

Ändr. 14 kap. 1 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 §§, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2010-07-27

55

FIFS 2010:22 Pdf, 34.5 kB.

Ändr. 14 kap. 1 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 §§, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2010-07-01

54

FIFS 2010:21 Pdf, 34.5 kB.

Ändr. 14 kap. 1 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 §§, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2010-07-01

53

FIFS 2010:16 Pdf, 34 kB.

Upph. 6 kap. 33 §; ändr. 1 kap. 2 §, 5 kap. 2, 6 §§, 6 kap. 12, 34 §§, 6 a kap. 5 §, 8 kap. 3-8 a, 11, 12 §§, 13 kap. 3-5 §§, 15 kap. 1 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 §§, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2010-05-01

52

FIFS 2010:13 Pdf, 43.7 kB.

Ändr. 4 kap. 8 d, 8 e, 8 g §§, 14 kap. 1 §

Bemyndigande: 2 kap. 7, 20 §§, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2010-04-16

51

FIFS 2010:11 Pdf, 54.4 kB.

Upph. 12 kap. 2 §, 14 kap. 2 §; ändr. 4 kap. 8 e, 8 f §§, 6 kap. 12 §, 8 kap. 3, 3 a §§, 11 kap. 1 §, 13 kap. 3 §, 14 kap. 1, 5 §§, 15 kap. 11 §; nya 8 kap. 3 b §, rubr. närmast före 8 kap. 3 b §

Bemyndigande: 2 kap. 7, 20 §§, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2010-04-05

50

FIFS 2010:4 Pdf, 29.7 kB.

Ändr. 1 kap. 1 §, 8 kap. 3 §, 13 kap. 1 §, 14 kap. 5 §

Bemyndigande: 2 kap. 7, 20 §§, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2010-02-03

49

FIFS 2010:3 Pdf, 58.4 kB.

Upph. 14 kap. 6 §; ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 8 f §, 8 kap. 3, 4, 7, 8 §§, 9 kap. 1 §, 12 kap. 3, 4 §§, 13 kap. 1, 3 §§, 14 kap. 5, 7 §§, 15 kap. 8, 11 §§; nya 14 kap. 9 §, rubr. närmast före 14 kap. 9 §, not i bilaga 1

Bemyndigande: 2 kap. 7, 20 §§, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2010-02-01

48

FIFS 2010:1 Pdf, 260.5 kB.

Upph. 4 kap. 2 §, 8 kap. 10 §, 11 kap. 4, 5, 8 §§, 15 kap. 5 a § rubr. närmast före 8 kap. 1, 10 §§, 15 kap. 5 a §; ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 3 kap. 2 §, 4 kap. 5, 7, 8 b §§, 5 kap. 2, 6 §§, 6 kap. 1, 3, 8, 12-15, 18, 27 §§, 7 kap. 1, 4-6 §§, 8 kap. 1, 3-8 a, 11 §§, 9 kap. 1, 6 §§, 10 kap. 1 §, 11 kap. 1-3, 6, 7 §§, 13 kap. 1, 3, 4, 5 §§, 14 kap. 3 §, 15 kap. 1, 2 §§, noten till 14 kap. 6 §, rubr. närmast före 4 kap. 1, 5 §§, 6 kap. 2 §, 7 kap. 4 §, 8 kap. 6 §, 11 kap. 1 §, 15 kap. 1 §, bilaga 1, 2; nya 6 a kap., 6 kap. 1 a §, 7 kap. 7, 8 §§, 8 kap. 12 §, 9 kap. 1 a §, 11 kap. 13 §, 15 kap. 11, 12 §§, rubr. närmast före 8 kap. 12 §, 11 kap. 13 §, 15 kap. 11 §, bil. 3

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2010-01-20

47

FIFS 2009:39 Pdf, 63.2 kB.

Upph. 14 kap. 4 §, rubr. närmast före 10 kap. 2 §; ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 8 b, 8 d-h, 9 §§, 14 kap. 1, 3, 5, 8 §§, rubr. till 10 kap. rubr. närmast före 10 kap. 1, 4 §§; nya 10 kap. 5 §, rubr. närmast före 10 kap. 5 §

Bemyndigande: 2 kap. 7, 20 §§, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen, 2 § förordningen (2009:867) om överlåtbara fiskerättigheter

Ikraftträdande: 2010-01-01, dock ändr. i 10 kap. 2009-12-27

46

FIFS 2009:35 Pdf, 33.7 kB.

Ändr. 14 kap. 1, 5 §§

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen, 2 § förordningen (2009:867) om överlåtbara fiskerättigheter

Ikraftträdande: 2009-12-07

45

FIFS 2009:32 Pdf, 32.6 kB.

Ändr. 4 kap. 7 §, 14 kap. 3, 8 §§

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen, 2 § förordningen (2009:867) om överlåtbara fiskerättigheter

Ikraftträdande: 2009-11-05

44

FIFS 2009:30 Pdf, 57.6 kB.

Upph. 4 kap. 5 a-e, 8 a §§, rubr. närmast före 4 kap. 5 a, 5 c, 5 d, 8 §§; ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 4 kap. 6, 8, 8 b, 8 d, 8 h, 9 §§, rubr. närmast före 4 kap. 6, 8 b §§; nya 4 kap. 6 a-b, 7, 8 c §§, rubr. närmast före 4 kap. 7, 8 c §§

Bemyndigande: 2 kap. 7, 20 §§, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen, 2 § förordningen (2009:867) om överlåtbara fiskerättigheter

Ikraftträdande: 2009-11-01; överg. best.

43

FIFS 2009:29 Pdf, 26.1 kB.

Ändr. 14 kap. 5 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2009-10-12

42

FIFS 2009:22 Pdf, 29.5 kB.

Ändr. 14 kap. 1 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 7 §, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2009-08-31

41

FIFS 2009:21 Pdf, 36 kB.

Ändr. 4 kap. 8 d §, 14 kap. 5 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2009-06-29

40

FIFS 2009:18 Pdf, 29.5 kB.

Ändr. 14 kap. 1 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 7 §, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2009-06-22

39

FIFS 2009:13 Pdf, 32.8 kB.

Ändr. 4 kap. 5 a, 5 c §§; nya 4 kap. 5 d-e §§, rubr. närmast före 4 kap. 5 d §

Bemyndigande: 2 kap. 7, 20 §§, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2009-05-28

38

FIFS 2009:12 Pdf, 41.4 kB.

Nuvarande 4 kap. 8 f-g §§ betecknas 4 kap. 8 g-h §§;<br> ändr. 4 kap. 8 d-e §§; nya 4 kap. 8 f §, rubr. närmast före 4 kap. 8 f §

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2009-05-18

37

FIFS 2009:10 Pdf, 31.3 kB.

Ändr. 14 kap. 1 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 7 §, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2009-04-20

36

FIFS 2009:8 Pdf, 48.6 kB.

Ändr. 4 kap. 8 e §, 9 kap. 5 §, 13 kap. 3, 5 §§, 14 kap. 4, 5 §§, 15 kap. 3 a §, bil 1

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2009-04-06, best. i 14 kap. 4 § ska dock tillämpas från och med 2009-04-01

35

FIFS 2009:4 Pdf, 27.1 kB.

Ändr. 14 kap. 5 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 7 §, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2009-02-10

34

FIFS 2009:1 Pdf, 68.5 kB.

Upph. 13 kap. 2 §, rubr. närmast före 13 kap. 2 §; ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 8 e §, 7 kap. 1, 2, 4, 5 §§, 8 kap. 3, 8 a §§, 9 kap. 4 §, 13 kap. 1, 3-5 §§, 14 kap. 4-5 §§, 15 kap. 3 a §, not i 9 kap. 6 §, bil. 1, 2; nya 8 kap. 11 §, rubr. närmast före 8 kap. 11 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2009-02-01


Rättelseblad till sidan 1 i FIFS 2009:1 Pdf, 29.2 kB.


33

FIFS 2008:34 Pdf, 58.9 kB.

Ändr. not 1 i bil. 2, 4 kap. 6, 8 a, 8 d, 8 f §§, 6 kap. 12, 15 §§, 8 kap. 3, 5 §§, 14 kap. 1‑4 §§, rubr. till 14 kap.; nya 14 kap. 5-8 §§, rubr. närmast före 14 kap. 1, 5 §§

Bemyndigande: 2 kap. 7, 20 §§, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 2 a, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2009-01-01

32

FIFS 2008:31 Pdf, 39.7 kB.

Ändr. 4 kap. 8 d, 8 g §§; ny 14 kap. 4 §

Bemyndigande: 2 kap. 7, 20 §§, 5 kap. 7 §, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2008-12-08, best. i 4 kap. 8 d, 8 g §§ ska dock tillämpas först från och med 2009-01-01

31

FIFS 2008:29 Pdf, 28.8 kB.

Nya 4 kap. 8 g §, rubr. närmast före 4 kap. 8 g §

Bemyndigande: 2 kap. 7, 20 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2008-10-15

30

FIFS 2008:27 Pdf, 36.4 kB.

Ändr. 8 kap. 3, 3 a, 5 a §§, 14 kap. 1, 3 §§

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 7 §, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2008-09-29

29

FIFS 2008:25 Pdf, 30.8 kB.

Ändr. 4 kap. 8 e §

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2008-10-01

28

FIFS 2008:22 Pdf, 32.4 kB.

Ändr. 14 kap. 1 och 2 §§

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 7 §, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2008-09-15

27

FIFS 2008:20 Pdf, 37.6 kB.

Ändr. 4 kap. 8 d §, 8 kap. 5 §, 9 kap. 5 §; nya 15 kap. 3 a, 10 §§, rubr. närmast före 15 kap. 3 a, 10 §§

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 2 c, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2008-09-01

26

FIFS 2008:19 Pdf, 30.7 kB.

Ändr. 14 kap. 1 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 7 §, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2008-07-28

25

FIFS 2008:18 Pdf, 31.2 kB.

Ändr. 4 kap. 8 a §

Bemyndigande: 2 kap. 7, 20 §§, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2008-07-07

24

FIFS 2008:15 Pdf, 44.9 kB.

Ändr. 6 kap. 1, 12, 21,26, 27 §§, 7 kap. 2 §, 8 kap. 5 §, 11 kap. 2, 7 §§, 15 kap. 4 §, rubr. närmast före 15 kap. 4 §

Bemyndigande: 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2008-07-01

23

FIFS 2008:11 Pdf, 34.4 kB.

Ändr. 3 kap. 7 §, 4 kap. 8 d §; nya 2 kap. 4 a, 8 §§, 3 kap. 2 a §, rubr. närmast före 2 kap. 8 §

Bemyndigande: 2 kap. 7, 20 §§, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2008-06-01

22

FIFS 2008:8 Pdf, 31.7 kB.

Upph. 4 kap. 8 c §, rubr. närmast före 4 kap. 8 c §; ändr. 14 kap. 1 §; nya 15 kap. 9 §, rubr. närmast före 15 kap. 9 §

Bemyndigande: 2 kap. 7, 20 §§, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2008-05-19

21

FIFS 2008:6 Pdf, 28.3 kB.

Ändr. 4 kap. 5 c §

Bemyndigande: 2 kap. 7, 20 §§, 5 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2008-05-15

20

FIFS 2008:2 Pdf, 29.2 kB.

Ändr. 14 kap. 1 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2008-02-11

19

FIFS 2008:1 Pdf, 48.6 kB.

Ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 8 e §, 8 kap. 8 a §, 9 kap. 6 §, 13 kap. 1-5 §§, 14 kap. 1‑2 §§, 15 kap. 6 §, rubr. närmast före 13 kap. 4 §, noter i bil. 1

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2008-02-01, 14 kap. 1 § dock 2008-02-04

18

FIFS 2007:55 Pdf, 57.7 kB.

Upph. 8 kap. 3 b §, rubr. närmast före 8 kap. 3 b §; nuvarande 14 kap. 1-8 §§ betecknas 15 kap. 1-8 §§; ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 4 kap. 8 a, 8 b, 8 d §§, 6 kap. 2 §, 8 kap. 3 a, 5, 5 a §§, 9 kap. 5 §, 15 kap. 1 §, rubr. närmast före 8 kap. 3 a §; nya 14 kap. 1-3 §§

Bemyndigande: 2 kap. 7, 20 §§, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2008-01-01

17

FIFS 2007:37 Pdf, 28.9 kB.

Nya 4 kap. 8 f §, rubr. närmast före 4 kap. 8 f §

Bemyndigande: 2 kap. 7, 20 §§, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2008-01-01

16

FIFS 2007:13 Pdf, 41.4 kB.

Upph. 4 kap. 7 §; ändr. 4 kap. 5 b, 10 §§, 5 kap. 2 §, 6 kap. 25, 32-33 §§, bil. 1; nya 5 kap. 8 §, 7 kap. 3 a §, 8 kap. 8 a §, rubr. närmast före 5 kap. 8 §

Bemyndigande: 2 kap. 7, 20 §§, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2007-04-15

15

FIFS 2007:12 Pdf, 27.9 kB.

Ny 4 kap. 5 c §

Bemyndigande: 2 kap. 7, 20 §§, 5 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2007-04-01

14

FIFS 2007:9 Pdf, 31 kB.

Ändr. 4 kap. 8b §

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2007-03-01

13

FIFS 2007:7 Pdf, 28.4 kB.

Ändr. 3 kap. 7 §

Bemyndigande: 2 kap. 7, 20 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2007-03-01

12

FIFS 2007:3 Pdf, 69.7 kB.

Upph. 14 kap. 9 §; ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 4 kap. 8 e §, 5 kap. 2, 6 §§, 6 kap. 12 §, 8 kap. 1, 3‑9 §§, 9 kap. 5 §, 12 kap. 2 §, 13 kap. 1-5 §§, 14 kap. 1, 4, 5 a, 6 §§, rubr. närmast före 14 kap. 4 §, bil. 1; ny 9 kap. 6 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2007-02-01

11

FIFS 2007:1 Pdf, 52.2 kB.

Ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 8 d §, 6 kap. 2, 12, 18 §§, 8 kap. 3 a, 5 §§, 9 kap. 5 §, 14 kap. 1 §, rubr. närmast före 8 kap. 3 a §, 14 kap. 1 §; nya 8 kap. 3 b, 5 a §§, rubr. närmast före 8 kap. 3 b §

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2007-01-03

10

FIFS 2006:37 Pdf, 34.2 kB.

Nuvarande 4 kap. 8 a-c §§ betecknas 4 kap. 8 c-e §§; ändr. rubr. närmast före 4 kap. 8 §; nya 4 kap. 8 a-b §§, rubr. närmast före 4 kap. 8 b §

Bemyndigande: 2 kap. 7, 20 §§, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2007-01-01

9

FIFS 2006:29 Pdf, 29.1 kB.

Ändr. 4 kap. 8 a §

Bemyndigande: 2 kap. 7, 20 §§, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2006-11-10. Beträffande fiske under år 2006 gäller 8 a § i sin äldre lydelse.

8

FIFS 2006:21 Pdf, 34.8 kB.

Ändr. 4 kap. 10 §, 8 kap. 3 a, 5 §§, 9 kap. 4 §; ny 4 kap. 5 b §

Bemyndigande: 2 kap. 7, 20 §§, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2006-09-18

7

FIFS 2006:9 Pdf, 37.6 kB.

Ändr. 8 kap. 5 §, 12 kap. 1 §; nya 4 kap. 5 a, 8 b, 8c §§, 14 kap. 9 §, rubr. närmast före 4 kap. 5 a, 8 b, 8 c §§, 14 kap. 9 §

Bemyndigande: 2 kap. 7, 20 §§, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2006-05-01

6

FIFS 2006:1 Pdf, 50.8 kB.

Ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 8 a §, 6 kap. 3 §, 8 kap. 3, 3 a, 5 §§, 9 kap. 5 §, 13 kap. 1-5 §§, 14 kap. 6 §, rubr. närmast före 8 kap. 3 a §; nya 14 kap. 5 a, 8 §§, rubr. närmast före 14 kap. 5 a, 8 §§

Bemyndigande: 2 kap. 7, 20 §§, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2006-02-06 med tillämpning av 13 kap. 1 § från 2006-02-01

5

FIFS 2005:32 Pdf, 38 kB.

Ändr. 4 kap. 8 a, 9 §§, 8 kap. 5 §, 14 kap. 1 §; nya 14 kap. 6, 7 §§, rubr. närmast före 14 kap. 6 §

Bemyndigande: 2 kap. 7, 20 §§, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2005-11-01 och i vissa delar 2005-11-15


4

FIFS 2005:10 Pdf, 26.6 kB.

Ändr. 9 kap. 5 §

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdade: 2005-05-02

3

FIFS 2005:4 Pdf, 26.3 kB.

Ny 9 kap. 5 §

Bemyndigande: 2 kap. 7, § 5 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2005-03-14

2

FIFS 2005:2 Pdf, 63.5 kB.

Ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 9 §, 5 kap. 2, 6 §§, 6 kap. 2, 8, 10, 12, 13, 18, 19, 24, 29 §§, 7 kap. 2 §, 8 kap. 1, 3, 5, 10 §§, 9 kap. 2, 4 §§, 11 kap. 2, 7 §§, 13 kap. 1-4 §§, 14 kap. 1, 4 §§, rubr. närmast före 6 kap. 23 §, 14 kap. 1 §; nya 4 kap. 8 a §, 8 kap. 3 a §, 13 kap. 5 §, rubr. närmast före 4 kap. 8 a §, 8 kap. 3 a §, 13 kap. 5 §

Bemyndigande: 2 kap. 7, 20 §§, 3 kap. 3 §, 5 kap. 1, 4, 7 §§, 6 kap. 1, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2005-03-01; Bestämmelserna i 13 kap. 1 § tillämpas dock från och med 2005-02-01

1

FIFS 2004:45 Pdf, 33.5 kB.

Upph. rubr. närmast före 2 kap. 2 §; ändr. 2 kap. 1, 2, 4, 5 §§, rubr. närmast före 2 kap. 1 §

Bemyndigande: 6 kap. 1, 2, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2005-01-01


FIFS 2004:25 Pdf, 108 kB.

Ursprunglig utgåva


Publicerad: 2013-11-20
Uppdaterad: 2024-02-01
Sidansvarig: Webbredaktion