Förhandsanmälan

Den högste ansvarige personen på ett fartyg kallas befälhavare. Förutom de plikter som befälhavaren på ett fartyg har enligt bland annat sjölagen, så har befälhavaren på ett fiskefartyg plikter enligt fiskerilagstiftningen. En av dessa plikter är att under vissa förhållanden förhandsanmäla fiskefartygets ankomst till hamn.

Frågor och svar om förhandsanmälan med anledning av HaV:s föreskrifter HVMFS 2018:11

Vanliga frågor och svar om förhandsanmälan

Publicerad: 2016-04-29
Uppdaterad: 2020-06-08
Sidansvarig: Webbredaktion