Förhandsanmälan

Hitta på sidan

Som befälhavare på ett fiskefartyg ska du under vissa förhållande förhandsanmäla fiskefartygets ankomst till hamn. En förhandsanmälan är ett meddelande som skickas in innan du ankommer hamn.

Rapportera uppgifter i e-loggboken eller till FMC

Den befälhavare som registrerar och rapporterar sina uppgifter i elektronisk fiskeloggbok ska göra förhandsanmälan i det systemet. Annars ska befälhavaren göra förhandsanmälan per telefon till FMC. FMC nås på telefonnummer 0771-10 15 00.

Förhandsanmälan är en kontrollåtgärd

Syftet med förhandsanmälan är att tjänstemän vid ansvarig myndighet ska kunna genomföra kontroller av fångsterna i samband med landningen. I grunden är detta alltså en kontrollåtgärd för att säkerställa hållbart nyttjande av fisk, kräftdjur och blötdjur i våra hav.

Vanliga frågor och svar om förhandsanmälan

Frågor och svar om förhandsanmälan med anledning av HaV:s föreskrifter HVMFS 2018:11

Publicerad: 2016-04-29
Uppdaterad: 2020-12-07
Sidansvarig: Webbredaktion