Landningshamnar

Hitta på sidan

Vid fiske kan det finnas regler för i vilka hamnar i Sverige man kan få lossa eller omlasta fångsten.

Fartyg från andra länder

Färsk fisk av fiskefartyg från länder utanför EU enligt förordning (EG)1005/2008 samt fiskeriprodukter av fartyg från Andorra, Färöarna, Island och Norge får endast landas i:

Läs förordningen här.

 • Strömstad
 • Smögen
 • Lysekil
 • Rönnäng
 • Wallhamn
 • Göteborgs fiskhamn
 • Trelleborg
 • Simrishamn
 • Nogersund
 • Karlskrona, Saltö
 • Karlskrona, Handelshamnen
 • Västervik
 • Slite

Om fartyg från ett land utanför EU, annat än Andorra, Färöarna, Island och Norge, vill landa fiskeriprodukter i Sverige får detta endast göra i:

 • Göteborgs hamn

Kummel

Landning i Sverige av mer än två ton kummel som är fångad eller förvarad ombord i Nordsjön, Skagerrak eller Kattegatt får endast göras i:

 • Strömstad
 • Smögen
 • Öckerö
 • Göteborgs fiskhamn
 • Bua
 • Träslövsläge
 • Glommen

Djuphavsarter

Landning i Sverige av mer än 100 kg av de djuphavsarter som anges i bilaga I i förordning (EG)2016/2336 får endast göras i:

 • Strömstad
 • Grebbestad
 • Smögen
 • Kungshamn
 • Lysekil
 • Ellös
 • Rönnäng
 • Öckerö
 • Göteborgs fiskhamn

Sill, makrill och taggmakrill

Fångster över 10 ton av sill fångad i andra områden än Östersjön, samt makrill och taggmakrill får endast landas i:

 • Strömstad
 • Kungshamn
 • Ellös
 • Mollösund
 • Rönnäng
 • Träslövsläge
 • Lysekil

Torsk fångad i Östersjön

Landning i Sverige av mer än 250 kilo torsk i levande vikt fångad i Östersjön får endast göras i:

Uppsala län

 • Öregrund

Stockholms län

 • Grisslehamn
 • Möja

Gotlands län

 • Ronehamn
 • Herrvik
 • Botvaldevik

Kalmar län

 • Västervik
 • Sandvik
 • Byxelkrok
 • Borgholm
 • Grönhögen
 • Gräsgård
 • Bläsinge
 • Kårehamn
 • Böda

Blekinge län

 • Sandhamn
 • Sturkö Ekenabben
 • Karlskrona Handelshamnen
 • Karlskrona, Saltö
 • Hasslö
 • Ronneby
 • Karlshamn, Vägga
 • Hörvik
 • Nogersund

Skåne län

 • Åhus
 • Kivik
 • Baskemölla
 • Simrishamn
 • Brantevik
 • Gislövsläge
 • Skillinge
 • Kåseberga
 • Ystad
 • Abbekås
 • Trelleborg
 • Skåre
 • Skanör
 • Klagshamn
 • Limhamn
 • Lomma
 • Borstahusen
 • Mölle
 • Barsebäck
 • Råå
 • Viken
 • Ålabodarna

Hallands län

 • Glommen
 • Träslövsläge
 • Bua

Västra Götalands län

 • Göteborgs fiskhamn
 • Öckerö
 • Ellös
 • Rönnäng

Fiskefartyg från EU och tredje land

Landning av viss fångst från fiskefartyg från EU och tredje land 9 § Fångst av sammanlagt mer än 10 ton sill fångad i andra områden än Östersjön samt av makrill, taggmakrill och blåvitling, från fiskefartyg från EU eller tredje land, får endast landas i hamnarna:

 • Träslövsläge
 • Rönnäng
 • Mollösund
 • Ellös
 • Lysekil
 • Kungshamn
 • Strömstad

Omlastningshamnar

Omlastning i Sverige får endast ske i följande hamnar om du har tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten enligt artikel 20 i förordning (EG) 1224/2009.

 • Kungshamn
 • Göteborg
 • Simrishamn
 • Karlskrona Saltö
 • Karlskrona Handelshamnen

Pelagiska fångster fångade i Östersjön

Landning i Sverige av pelagiska fångster över 5 ton fångade i Östersjön får endast göras i följande hamnar:

 • Skeppsmalen och Spikarna på Alnön, Bondhamn och Skagshamn i Västernorrlands län
 • Engsberg, Norrsundet och Mellanfjärden i Gävleborgs län
 • Oxelösund i Södermanlands län
 • Västervik, Bläsinge, Byxelkrok och Grankullavik i Kalmar län
 • Ronehamn och Närshamn i Gotlands län
 • Sturkö-Sanda, Sturkö- Ekenabben, Karlskrona Saltö, Karlskrona Handelshamnen och Nogersund i Blekinge län
 • Simrishamn, Ystad, Trelleborg, Barsebäcks hamn, Limhamn och Lomma i Skåne län
 • Träslövsläge i Hallands län
 • Rönnäng, Mollösund, Ellös, Lysekil, Kungshamn och Strömstad i Västra Götalands län
Publicerad: 2013-11-27
Granskad: 2018-07-04
Sidansvarig: Webbredaktion