Landningshamnar

Hitta på sidan

Vid fiske kan det finnas regler för i vilka hamnar i Sverige man kan få lossa eller omlasta fångsten.

Fartyg från länder utanför EU

Färsk fisk av fiskefartyg från länder utanför EU, enligt förordning (EG)1005/2008 samt fiskeriprodukter av fartyg från Andorra, Färöarna, Island eller Norge får endast landas i:

Läs förordningen här.

 • Strömstad
 • Smögen
 • Kungshamn
 • Lysekil
 • Ellös
 • Rönnäng
 • Göteborg
 • Träslövsläge
 • Trelleborg
 • Simrishamn
 • Nogersund
 • Karlskrona, Handelshamnen
 • Nogersund
 • Slite

Om fartyg från ett land utanför EU, annat än Andorra, Färöarna, Island och Norge, vill landa fiskeriprodukter i Sverige får detta endast göra i:

 • Göteborgs hamn

Djuphavsarter

Landning i Sverige, från fiskefartyg från EU, av mer än 100 kg av de djuphavsarter som anges i bilaga I i förordning (EG)2016/2336 får endast göras i:

 • Strömstad
 • Grebbestad
 • Smögen
 • Kungshamn
 • Lysekil
 • Ellös
 • Rönnäng
 • Öckerö
 • Göteborgs fiskhamn

Sill, makrill, taggmakrill och blåvitling

Fångst av sammanlagt mer än 10 ton sill, makrill och taggmakrill och blåvitling fångad i andra områden än Östersjön, från fiskefartyg från EU, eller land utanför EU, får endast landas i:

 • Träslövsläge
 • Rönnäng
 • Ellös
 • Lysekil
 • Kungshamn
 • Strömstad

Torsk fångad i Östersjön

Landning i Sverige, från fiskefartyg från EU, av mer än 250 kilo torsk i levande vikt fångad i Östersjön får endast göras i:

Uppsala län

 • Öregrund

Stockholms län

 • Grisslehamn
 • Möja

Gotlands län

 • Ronehamn
 • Herrvik
 • Botvaldevik

Kalmar län

 • Västervik
 • Sandvik
 • Byxelkrok
 • Borgholm
 • Grönhögen
 • Gräsgård
 • Bläsinge
 • Kårehamn
 • Böda

Blekinge län

 • Sandhamn
 • Sturkö Ekenabben
 • Karlskrona Handelshamnen
 • Karlskrona, Saltö
 • Garpahamnen, Hasslö
 • Ronneby
 • Karlshamn, Vägga
 • Hörvik
 • Nogersund

Skåne län

 • Åhus
 • Kivik
 • Baskemölla
 • Simrishamn
 • Brantevik
 • Gislövsläge
 • Skillinge
 • Kåseberga
 • Ystad
 • Abbekås
 • Trelleborg
 • Skåre
 • Skanör
 • Klagshamn
 • Limhamn
 • Lomma
 • Borstahusen
 • Mölle
 • Barsebäck
 • Råå
 • Viken
 • Ålabodarna

Hallands län

 • Glommen
 • Träslövsläge
 • Bua

Västra Götalands län

 • Göteborgs fiskhamn
 • Öckerö
 • Ellös
 • Rönnäng

Omlastningshamnar

Fiskefartyg från EU

Omlastning i Sverige får endast ske i följande hamnar om du har tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten enligt artikel 20 i förordning (EG) 1224/2009.

 • Kungshamn
 • Göteborg
 • Simrishamn
 • Karlskrona Saltö
 • Karlskrona Handelshamnen

Fiskefartyg från länder utanför EU

Fångst av fiskeriprodukter, från fiskefartyg från länder utanför EU, enligt förordning (EG) nr 1005/2008 får omlastas endast i:

 • Göteborgs hamn

Sill och skarpsill fångad i Östersjön

Fångst av sammanlagt mer än 5 ton sill/strömming och skarpsill i levande vikt fångad i Östersjön, från fiskefartyg från EU får endast landas i hamnarna:

 • Seskarö, Storön-Inre hamnen, Lövskär och Renöhamn i Norrbottens län
 • Skagshamn, Skeppsmalen, Bondhamn och Spikarna på Alnön i Västernorrlands län
 • Mellanfjärden, Norrsundet och Engesberg i Gävleborgs län
 • Oxelösund i Södermanlands län
 • Ronehamn och Närshamn i Gotlands län
 • Västervik, Byxelkrok, Grankullavik och Bläsinge i Kalmar län
 • Sturkö-Sanda, Sturkö-Ekenabben, Karlskrona Saltö, KarlskronaHandelshamnen och Nogersund i Blekinge län
 • Simrishamn, Ystad, Trelleborg, Limhamn, Lomma och Barsebäckshamn i Skåne län
 • Träslövsläge i Hallands län
 • Rönnäng, Mollösund, Ellös, Lysekil, Kungshamn och Strömstad i Västra Götalands län

Från 15 januari 2024

Landning av sådana fångster får endast påbörjas helgfria vardagar kl. 07.00-19.00. Detta gäller inte om fångsten ska sorteras direkt i anslutning till landningen eller om fångsten transporteras direkt efter landning till en mottagningsanläggning som huvudsakligen hanterar fångst för direkt användning som livsmedel där sortering utförs på mottagaranläggningen.

Publicerad: 2013-11-27
Sidansvarig: Webbredaktion