Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regler Yrkesfiske Östersjön

Regler för laxfiske i Östersjön

Information om svenskt fiske efter lax i område 22-31 under 2018.

Startdatum för laxfisket 2018

Startdatum för 2018 års laxfiske är följande:

 1. Söder om latituden 62 55 N: start 1 april
 2. Norr om latituden 62 55 N: start 17 juni, 12.00

Länsstyrelsen kan medge undantag för ett begränsat fiske från och med den 12 juni i området mellan latituden 62 55 N och länsgränsen mellan Västerbottens och Norrbottens län.

Laxkvoten för 2018

Tillgänglig laxkvot för svenskt kustfiske med fasta redskap:

 • I delområde 31 (Bottenviken) får 19 000 laxar fångas. Av dessa får högst 12 000 vara vilda laxar.
 • I delområde 30 får 7 500 laxar fångas.
 • I delområde 22 – 29 får 200 laxar fångas.

Gäller från och med 26 mars, 2018.

Uppföljningen av laxkvoten hittar du på sidan Uppföljning laxkvot.

Utsättning av redskap

Ledarmar till fasta redskap får sättas ut innan fiske är tillåtet. Fiskhuset eller andra anordningar avsedda för att fånga fisk får inte till någon del anslutas till ledarmarna innan fiske är tillåtet. Vid fiske med push up-fällor får dock fiskhuset anslutas till ledarmarna om fiskhuset hålls ovan vatten fram till dess att fiske är tillåtet.

Kontrollera användaruppgifter för elektronisk rapportering

Lax fångad i Östersjön ska rapporteras elektroniskt i en elektronisk kustfiskejournal (e-journal). För att få tillgång till e-journalen måste du ha ett användarkonto med användarnamn och lösenord. Vänligen kontrollera att ditt användarnamn och lösenord fungerar i god tid innan laxfisket startar.

Att tänka på vid rapportering av laxfiske

 • Vid fiske efter lax krävs snabb rapportering för att inte kvoten ska överskridas. Därför ska fisket rapporteras elektroniskt i din e-journal senast två kalenderdagar efter den kalenderdags slut då redskapen vittjades.
 • Fångst av lax ska delas upp i fettfenklippt och vild lax. Vid fångst av både vild lax och lax med klippt fettfena redovisas detta genom att ange två rader med lax i fångstfliken i e-journalen. Den rad som visar fettfenklippt lax markeras genom att klicka i rutan fettfenklippt. Om du fångat vild lax lämnar du rutan omarkerad (se sidan 9 i manualenPDF).
 • Lax ska alltid anges i antal och kilon, detta gäller även vid rapportering av till exempel återutsatt lax eller vid kastad rovdjurskadad lax. När den fångats och sedan kastats ska den inte rapporteras som fångst utan enbart redovisas som kastad kvantitet (se sidan 8 i manualenPDF).
 • Alla laxfällor ska vara märkta med fullständigt för- och efternamn och adress eller telefonnummer eller särskilt registreringsnummer som Länsstyrelsen tillhandahåller. Båtar som används vid fisket ska även de vara märkta med distriktbeteckning.
 • När fisk transporteras till en förstahandsmottagare ska den åtföljas av ett transportdokument som sedan skickas in till Havs- och vattenmyndigheten. Lax som transporteras till Finland ska vara räknad och vägd.
 • Observera att om du bedriver annat fiske under samma period som laxfisket ska även dessa arter och redskap rapporteras elektroniskt i samma e-journal som laxen. Det är inte möjligt att rapportera både elektroniskt och via papper för samma period (se sidan 11 i manualenPDF)
 • Sälskadade redskap redovisas som en separat fiskeaktivitet utan fångst (se sidan 10 i manualenPDF). Sälskadade redskap redovisas med den redskapsmängd (meter eller antal) som har sälskador eller innehåller sälskadad fisk. Denna information används bland annat vid beräkning av sälskadeersättning och är viktig att rapportera i samband med rapporteringen av fisket.

Förhandsanmälan om landning

Landning av lax i område 30 och 31 ska alltid förhandsanmälas till Havs- och vattenmyndigheten. Du kan göra din anmälan så tidigt som du önskar, exempelvis hemifrån innan du åker ut för att vittja, men senast 2 timmar innan du beräknar ankomma hamn med fångst ombord.

Du får inte ankomma tidigare än den tid som du anger i din anmälan och inte heller mer än 1 timma efter den tid som du anmält om du inte ringer och meddelar detta.

Förhandsanmälan och eventuella justeringar av ankomsttid lämnas via telefon till FMC på telefon 0771 – 10 15 00. Välj alternativ 1.

Anmälan ska innehålla:

 1. Fartygets distriktsbeteckning
 2. Koordinater för ankomsthamnen i grader och minuter med två decimalers noggrannhet (WGS84-format). T ex: 63°41,97’N 20°20,80’E
 3. Klockslag för ankomst till hamn

Krav på godkänd våg

Vid vägning av fångst ställs krav på en godkänd våg som uppfyller Swedacs krav. För att verifiera att din våg är godkänd för dina förhållanden kontakta Swedac.

För mer information om vägning se våra informationssidor om vägning.

Landningskontroll

Vid en landningskontroll kan landningen ta lite längre tid på grund av att kontrollanter är med och kontrollera de mängder och antal som landas.

Vid landningskontroll har du som fiskare skyldighet att vara behjälplig med den hjälp som behövs för att tillsynen ska vara genomförbar. Du behöver till exempel ge tillträde till fartyg, fordon, områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen där fisk och utrustning för fisket förvaras eller hanteras.

Landningskontrollanterna ska på begäran kunna få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Passa på att ställa eventuella frågor till kontrollanterna om till exempel rapportering eller andra delar i regelverket. Kan vi inte svara på plats så återkommer vi till dig i efterhand.

Kontakta oss om du har frågor eller behöver hjälp

Om du saknar inloggningsuppgifter eller har problem med inloggning eller byte av lösenord vänligen kontakta:

 1. Marie Björn, 010 – 698 60 64
 2. Lena Thorsell, 010 – 698 60 36

Har du frågor angående rapportering vänligen kontakta:

 1. Lena Thorsell, 010 – 698 60 36
 2. Kajsa Tagesson, 010 – 698 62 38
 3. Linda Juhlin, 010 – 698 61 48

Har du frågor angående laxförvaltningen vänligen kontakta:

 1. Håkan Carlstrand, 010 – 698 62 40

Har du frågor angående kvoter vänligen kontakta:

 1. Jarl Engquist, 010 – 698 62 05

Har du frågor angående landningskontroll vänligen kontakta:

 1. Elin Hedman, 010-698 63 67

För support efter kontorstid vänligen kontakta:

 1. FMC, 0771 – 10 15 00
 2. Du kan även skicka e-post till ejournal@havochvatten.se
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regler Yrkesfiske Östersjön