Elektronisk fångstrapportering (EFR)

EFR är HaV:s nya system för fångstrapportering som på sikt kommer att ersätta alla dagens rapporteringssätt och blanketter. EFR ersätter nuvarande e-tjänst för kustfiskejournal och telefonsamtal gällande förhandsanmälningar om lax.

logga in i efr verklig rapportering

Klicka för större bild.

Hitta till EFR

Öppna EFR första gången genom att klicka på länken https://efr.havochvatten.se/

eller genom att läsa av QR-koden med kameran i din mobiltelefon och klicka på länken.