Elektronisk fångstrapportering (EFR)

EFR är HaV:s nya system för fångstrapportering som på sikt kommer att ersätta alla dagens rapporteringssätt och blanketter. EFR ersätter nuvarande e-tjänst för kustfiskejournal och telefonsamtal gällande förhandsanmälningar om lax.

logga in i efr verklig rapportering

Klicka för större bild.

Hitta till EFR

Öppna EFR första gången genom att klicka på länken https://efr.havochvatten.se/ eller genom att läsa av QR-koden med kameran i din mobiltelefon och där klicka på länken.

Mina sidor för yrkesfiskare

Redovisar du ditt kustfiske i EFR har du nu också tillgång till e-tjänsten Mina sidor för yrkesfiskare. E-tjänsten har anpassats så att även kustfisket kan se och skriva ut sammanställningar av fångster per månad. Förutom fångstrapporteringen finns även uppgifter om samfiske, dagar till sjöss och inrapporterade rovdjursskador.

Läs mer Mina sidor

Driftinformation

Det finns ingen driftinformation att visa