Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fångstmottagare Spårbarhet Handel

Handel och spårbarhet av fiskeriprodukter

Här kan du läsa om vad som gäller för handel, export, import och spårbarhet av fiskeriprodukter.

Logga in

Logga in

Spårbarhet av fiskeriprodukter

Från januari 2019 ska dina försäljningar av fiskeri- och vattenbruksprodukter kunna rapporteras via spårbarhetssystemet. Anledningen är både ett allmänt be­hov av en förbättrad kontroll av fisket och kon­sumen­ternas behov av in­for­mation om fångsten och dess ursprung.

Fångstmottagare och transportörer

Om du är fångstmottagare, alltså köper fiskeriprodukter i första led, finns särskilda regler. Alla fångstmottagare ska vara registrerade och redovisa sina uppgifter till Havs- och vattenmyndigheten.

Import och export

Fisk och fiskeprodukter som importeras från länder utanför EU, så kallade tredjelandsländer, ska följas av ett fångstintyg. Intyget ska garantera att partiet av fisk som importeras är fångat enligt de regler som finns för fisket och godkänns av myndigheterna i det land där fartyget är flaggat. Det följer sedan med fisken eller fiskeprodukterna när de förs in i EU.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fångstmottagare Spårbarhet Handel