Nytt om fiskeregler 3 juni 2024

Hitta på sidan

Nya krav på användning av pingers i höst

I höst införs ett obligatoriskt krav på användning av ljudskrämmare, så kallade pingers, vid garnfiske längs den svenska sydkusten.

Östersjötumlaren är klassad som akut hotad och oavsiktlig fångst av tumlare i garnfiskeredskap har bedömts som ett av de största hoten mot arten. För att ge den hotade Östersjötumlaren ytterligare skydd inför HaV till hösten ett obligatoriskt krav på användning av ljudskrämmare, så kallade pingers, vid garnfiske längs den svenska sydkusten.

Pingers skickar ut en högfrekvent signal som tumlaren uppfattar genom ekolokalisering, vilket gör att de lättare kan undvika fiskenät. Kravet förväntas träda i kraft den 1 oktober i år.

Läs hela nyheten här med bland annat karta över vilka områden som berörs.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2024-06-12

    HaV beslutade den 11 juni 2024 att upphäva begränsningen för överlåtelser inom räkfisket, mellan grupperna ”A-C” och ”D-E”, fram till och med den 30 juni. Under samma period höjs koncentrationsnivåerna till sex respektive tio procent.

  2. Nytt om fiskeregler 2024-05-29

    Från den 1 januari 2025 kommer du inte längre kunna använda spårbarhetssystemet (SBS) på samma sätt som idag

  3. Nytt om fiskeregler 2024-05-28

    EU har beslutat om ändringar i kontrollförordningen.De nya reglerna börjar gälla den 10 juli 2024.

Publicerad: 2024-06-03
Sidansvarig: Webbredaktion