Aktuellt 3 juni 2024

Nya krav på användning av pingers i höst

I höst införs ett obligatoriskt krav på användning av ljudskrämmare, så kallade pingers, vid garnfiske längs den svenska sydkusten. Pingers gör att den hotade tumlaren kan undvika fiskenät.

Östersjötumlaren är klassad som akut hotad och oavsiktlig fångst av tumlare i garnfiskeredskap har bedömts som ett av de största hoten mot arten. Foto: Susanne Viker

Östersjötumlaren är klassad som akut hotad och oavsiktlig fångst av tumlare i garnfiskeredskap har bedömts som ett av de största hoten mot arten. Foto: Susanne Viker

Östersjötumlaren är klassad som akut hotad och oavsiktlig fångst av tumlare i garnfiskeredskap har bedömts som ett av de största hoten mot arten. För att ge den hotade Östersjötumlaren ytterligare skydd inför HaV till hösten ett obligatoriskt krav på användning av ljudskrämmare, så kallade pingers, vid garnfiske längs den svenska sydkusten. Pingers skickar ut en högfrekvent signal som tumlaren uppfattar genom ekolokalisering, vilket gör att de lättare kan undvika fiskenät. Kravet förväntas träda i kraft den 1 oktober i år.

Bild över det område där krav på pingers införs till hösten.

Bild över det område där krav på pingers införs till hösten.

Minskar risken för bifångster

Det svenska program som övervakar fiskets bifångster av tumlare har noterat fler bifångster i detta område jämfört med övriga områden i Östersjön. Användning av pingers skapar förutsättningar för en skyddsåtgärd som avsevärt minskar risken för bifångster av tumlare samtidigt som det prioriterade småskaliga kustfisket kan fortsätta.

Skyddar även Bälthavspopulationen

Åtgärden bidrar också till ökat skydd av tumlare från Bälthavspopulationen som också har en nedåtgående populationsutveckling. Genetiska analyser av bifångade tumlare visar att det hittills är just Bälthavsindivider som har bifångats vid garnfiske i detta område.

Pingers är ett slags ljudskrämmare som tumlare uppfattar som varningsljud. Foto: Sara Königson/SLU

Pingers är ett slags ljudskrämmare som tumlare uppfattar som varningsljud. Foto: Sara Königson/SLU

Fler åtgärder planeras

Arbetet med att ta fram ytterligare bevarandeåtgärder för östersjötumlare pågår även på EU-nivå. Pingerskravet som införs i det svenska fisket kan komma att bli ett EU-krav för alla fartyg som garnfiskar i området. I övriga Östersjön är dock pingers inte möjliga att använda på grund av Östersjöländernas försvarsintressen, så där kommer man att behöva utreda andra bevarandeåtgärder. Det är viktigt att samtliga Östersjöländer deltar i utformningen av sådana bevarandeåtgärder så att Östersjötumlaren kan ges ett ökat skydd i hela dess utbredningsområde.

Ekonomiskt investeringsstöd till fiskare

Det svenska havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet ger möjligheter till stöd för investeringar som minskar fiskets bifångster. Jordbruksverket, som är förvaltningsmyndighet för programmet, utreder nu möjligheterna för en särskild utlysning med investeringsstöd för pingers till det svenska garnfisket. Läs mer om stöden och när de kan bli möjliga att söka på Jordbruksverkets webbplats

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-07-05

    Tillståndet för de svenska haven är fortsatt kritiskt. Nyttjandet är inte hållbart, övergödning och farliga ämnen ger fortsatta stora problem, visar en bedömning av svensk havsmiljö som Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har gjort. Ett fåtal ljusglimtar finns.

  2. Aktuellt 2024-06-28

    Internationella havsforskningsrådet, ICES, har presenterat sina vetenskapliga råd för vissa fisk- och skaldjursbestånd i Västerhavet inför kvotförhandlingarna 2025.

  3. Aktuellt 2024-06-28

    Det är många som har frågor om laxen i Östersjön. Här har vi sammanställt information om hur laxbestånden förvaltas och vilka åtgärder som satts in för att dels få bättre kunskap om laxens situation, dels påverka laxbeståndens förutsättningar.

Publicerad: 2024-06-03
Sidansvarig: Webbredaktion