Brexit - Storbritanniens utträde ur EU

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020. Enligt utträdesavtalet inträder då en övergångsperiod fram till och med den 31 december 2020. Under den perioden kommer det mesta i praktisk mening fortsätta som nu.

För dig som yrkesfiskare innebär detta att tillträde till brittiska vatten är oförändrat under övergångsperioden. Det innebär också att de fiskemöjligheter och associerade åtgärder som är fastställda för 2020 i EU:s förordning för fiskemöjligheter gäller. Det samma gäller för brittiska fiskefartyg. Det vill säga att de har oförändrat tillträde till EU-vatten och de fiskemöjligheter och övriga åtgärder som beslutats för 2020 gäller för brittiska fiskefartyg under övergångsperioden.

När övergångsperioden löper ut den 31 december 2020 är det tänkt att den framtida relationen mellan EU och Storbritannien ska ta vid. Fiske är ett av de områden som EU och Storbritannien kommer prioritera att sluta avtal om under 2020 för tiden efter det att utträdesavtalet slutar gälla.

Mer information

Publicerad: 2020-02-03
Sidansvarig: Webbredaktion