Nytt om fiskeregler 26 juni 2024

Hitta på sidan

Information om kvotbeslut och individuella fiskemöjligheter för nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt

Tillfälliga demersala tillstånd för fiskelicensinnehavare med tillstånd för räkfiske i Skagerrak/Kattegatt kommer utfärdas från den 1 juli 2024 och gälla tills dess att slutliga beslut om demersala fiskemöjligheter för nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt skickas ut.

Den 19 juni 2024 kom EU och Norge överens om fiskemöjligheter för nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt för kvotperioden 1 juli 2024 – 30 juni 2025. I samband med beslut om en kvotminskning på 25 procent inrättades också en gemensam arbetsgrupp som ska rekommendera åtgärder för återhämtning av beståndet.

Kvotbeslut

Den 19 juni 2024 fattade EU och Norge beslut om fiskemöjligheter för nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt för kvotperioden 1 juli 2024 – 30 juni 2025. Beslutet följer ICES råd i linje med förvaltningsstrategin och innebär en minskning med 25 procent jämfört med kvoten för juli 2023 – juni 2024. En partsgemensam arbetsgrupp tillsattes som ska föreslå åtgärder som stödjer återhämtning av beståndet till nivåer som kan ge maximal hållbar avkastning.

Tillfälliga kvantiteter

Eftersom Sveriges kvot för nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt för förvaltningsperioden 1 juli 2024 – 30 juni 2025 ännu inte har fastställts i EU-förordning, beslutar Havs- och vattenmyndigheten om tillfälliga fiskemöjligheter. Dessa möjliggör fiske från och med den 1 juli 2024 och gäller till dess att slutliga beslut om demersala fiskemöjligheter för nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt skickas ut.

De tillfälliga besluten innebär att tillståndshavare som har giltigt beslut om redskapstillstånd för fiske efter nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt får fiska högst 30 % av sin grundtilldelning för perioden 1 juli 2023 – 30 juni 2024. Det är inte tillåtet att fiska en större kvantitet än vad som framkommer av det tillfälliga beslutet innan de slutliga besluten utfärdats och det är inte heller möjligt att göra överlåtelser av nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt innan dess. De tillfälliga besluten har idag skickats per post.

Havs- och vattenmyndigheten planerar att skicka ut slutliga beslut om demersala fiskemöjligheter för nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt under augusti/september.

Din tilldelning syns inte i Fiskerätt

Notera att kvantiteterna för dessa tillfälliga beslut inte kommer att synas i e-tjänsten Fiskerätt. Först när det slutliga beslutet är klart kommer kvantiteterna att synas i Fiskerätt och då kommer det också vara möjligt att överlåta fiskemöjligheterna.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2024-07-03

    Nu kan du se dina fiskemöjligheter för nordhavsräka i Skagerrak och Kattegatt för perioden 1 juli 2024 – 30 juni 2025 i Fiskerätt.

  2. Nytt om fiskeregler 2024-06-28

    Även oavsiktliga bifångster ska släppas tillbaka.

  3. Nytt om fiskeregler 2024-06-12

    HaV beslutade den 11 juni 2024 att upphäva begränsningen för överlåtelser inom räkfisket, mellan grupperna ”A-C” och ”D-E”, fram till och med den 30 juni. Under samma period höjs koncentrationsnivåerna till sex respektive tio procent.

Publicerad: 2024-06-26
Sidansvarig: Webbredaktion