Hitta på sidan

E-tjänsten Fiskerätt

Fiskerätt är en e-tjänst för ansökan av tillfälliga överlåtelser av individuella fiskerättigheter och fiskemöjligheter under året.

Syftet med e-tjänsten är att underlätta genomförandet av landningsskyldigheten. Genom att snabbt och enkelt se sitt saldo och ansöka om att överlåta fiskemöjligheter under året ska en yrkesfiskare lättare kunna matcha sina fiskemöjligheter med sina faktiska fångster.

En ansökan om överlåtelse av fiskemöjligheter ska göras gemensamt av både givaren och mottagaren genom att logga in på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Observera att det som registreras i systemet endast är en ansökan som skickas elektroniskt till HaV. Efter att du registrerat din ansökan handläggs den av oss och du får sedan ett skriftligt beslut med en uppdaterad bilaga över dina fiskemöjligheter. För att kunna se ditt saldo, dina landningar eller göra ansökningar måste du ha en giltig fiskelicens och ett särskilt tillstånd för demersala eller pelagiska fiskerättigheter/fiskemöjligheter.

Begränsningar

Överlåtelser får inte försvåra genomförandet av landningsskyldigheten. Exempel på överlåtelser som försvårar genomförandet av landningsskyldigheten är att en yrkesfiskare överlåter alla sina fiskemöjligheter för bifångster och enbart har kvar fiskemöjligheter för räka eller havskräfta.

Observera att överlåtelser av nordhavsräka endast får ske mellan fartyg inom samma grupp.

Behörigheter

Alla fiskelicensinnehavare med pelagiska eller demersala fiskemöjligheter ska kunna logga in i Fiskerätt.

Manual

Här hittar du den senaste manualen för Fiskerätt Pdf, 2.1 MB..

Fullmakt

I Fiskerätt kan du ge ett elektroniskt fullmaktsgivande från tillståndsinnehavare (juridisk eller fysisk person) till individuellt utsedda fullmaktstagare.

Firmatecknare

Mottagare av fiskerättigheter/fiskemöjligheter kan vara en fysisk eller juridisk person eller deras företrädare. Det är viktigt att HaV får reda på vem som är firmatecknare när tillståndshavaren är en juridisk person och det är tillståndshavarens skyldighet att upplysa oss om uppdaterade firmatecknare.

Kontakta oss

Använd gärna vår e-postadress fiskeratt@havochvatten.se om du undrar något.

Publicerad: 2016-12-19
Uppdaterad: 2018-10-25
Sidansvarig: Webbredaktion