Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Regler Yrkesfiske Ryggradslösa djur

Signalkräfta och flodkräfta– regler för fiske och hantering

För att få fiska kräftor måste man vara yrkesfiskare med särskilt tillstånd, eller vara fiskerättsinnehavare med eget vatten. Det finns fiskerättsinnehavare som upplåter sitt vatten för fiske mot betalning. I Vättern får allmänheten fiska kräftor utan särskilt tillstånd under delar av året.

Var i Vättern får man fiska?

Det är endast i Vättern som allmänheten får fiska kräftor. I alla andra sjöar och vattendrag måste du ha fiskerättsinnehavarens tillstånd. Allmänhetens fiske får endast bedrivas på allmänt vatten som vanligen omfattar allt vatten utanför 300 meter från fastlandet eller ö som är längre än 100 meter. I de fall tremeters djupkurva går längre ut än 300 meter går gränsen till allmänt vatten först utanför denna djupkurva.

Vissa områden omfattas dessutom av kilometerregeln och enklavregeln. Kilometerregeln innebär kortfattat att vatten i vikar och sund är enskilt om bredden på mynningen mot egentliga Vättern understiger en kilometer räknat från stranden av fastlandet eller från ö som är minst 100 meter lång. Enklavregel innebär att allt vatten som har förbindelse med egentliga Vätterns allmänna vatten endast över enskilt vatten räknas som enskilt.

När får man fiska?

Kräftfiske utan krav på tillstånd på allmänt vatten i Vättern är tillåtet från fredag klockan 17.00 till söndag klockan 17.00 från och med den andra fredagen i augusti till och med den andra söndagen i september.

Hur får man fiska?

Du får fiska kräftor med bur, högst sex burar per person. Burar med en maskstorlek (sträckt maska) mindre än 50 mm ska ha minst två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter av 28 mm placerade i vardera sida av buren.

Burarna ska vara märkta med en fiskekula, minst 15 cm i diameter alternativt en cylinder som är minst 20 cm lång och minst 6 cm i diameter. Fiskekulan ska vara vit, gul, orange eller röd och märkt med den fiskandes namn, adress och telefon, samt bokstaven F, för fritidsfiskare. Om du har en sump till din fångst måste du märka även den med namn, adress och telefon.

Minimimått för sötvattenskräfta i Vättern, liksom i Hjälmaren, Mälaren och Vänern, är 10 cm, mätt från kräftans pannspets till kräftans stjärtspets. Kräftor som är mindre än så måste genast släppas tillbaka i vattnet.  

Det är förbjudet att fånga kräftor vid sportdykning.

Enskilt vatten

På enskilt vatten är det fiskerättsinnehavaren som upplåter fisket efter kräfta. Det är han eller hon som bestämmer när och i vilken omfattning kräftfiske får bedrivas.

Den som fiskar med stöd av egen fiskerätt måste märka redskapen med fiskekula där det står namn, adress och telefon, samt bokstaven ER, som står för enskild rätt.

Fiske på enskilt vatten i Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Vänern omfattas av kravet på minimimåttet på 10 cm mätt från kräftans pannspets till kräftans stjärtspets. Kräftor som är mindre än så måste genast släppas tillbaka i vattnet. I Vättern gäller kravet flyktöppningar även på enskilt vatten.

Yrkesfiske

Yrkesfiskare kan beviljas ett särskilt tillstånd av länsstyrelsen för att fiska kräfta. Tillståndet gäller på allmänt vatten i Vänern, Vättern eller Hjälmaren. Mer detaljerade regler för yrkesfisket finns hos länsstyrelserna.

Mer information om fiskeregler

För närmare information om vilka fiskeregler som gäller i området där du tänker fiska finns en sida med fiskeregler.

Mer information om flodkräftor och signalkräftor

Fakta om de två arterna sötvattenskräftor och frågor och svar om hanteringen av signalkräftor finns på sidorna

  1. Fakta om flodkräfta
  2. Fakta om signalkräfta
  3. Frågor och svar om hantering av signalkräfta
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Regler Yrkesfiske Ryggradslösa djur