Hitta på sidan

LEVA:s åtgärdsområden

Under 2018-2021 arbetar 20 pilotprojekt med att utveckla nya arbetsformer för vattenvården.

Utvecklade arbetssätt

I projektet LEVA, Lokalt engagemang för vatten, följer och stöttar HaV 20 olika pilotprojekt i Sverige. Projekten har fått drygt 50 miljoner i bidrag som ska stärka det lokala åtgärdsarbetet under 3-4 år.

Målet är att skapa ett nytt långsiktigt arbetssätt och att genomföra fler åtgärder mot övergödning i sjöar och hav. Genom att följa projekten kan vi sammanställa nyttig information om åtgärdsarbete.

Pilotområdena

Pilotområdena är belägna i kustnära områden såväl som områden i inlandet, och olika organisationsformer är huvudmän (bland annat länsstyrelser, kommuner, vattenråd och ideella föreningar).

Karta

Läs mer om de 20 pilotområdena

Pilotområden med åtgärdssamordnare

Område

Samordnare

Namn på projekt

Västra Götaland

Orust kommun

Avrinningsområden på Orust

Kalmar

Västerviks kommun

Vattensamordning Västervik

Halland

Falkenbergs kommun

Lokalt engagemang för vatten i mellersta Halland

Stockholm

Norrtälje Naturvårdsstiftelse (NNS)

Vattenvård i Norrtälje, Vallentuna och Österåkers kommuner

Skåne

Kävlingeåns vattenråd

Vombsjöns tillrinningsområde

Skåne

Saxån-Braåns vattenråd

Saxån - Braåns avrinningsområde

Södermanland

Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund

Tillsammans mot övergödning i ett klimat under förändring

Skåne

Trelleborgs kommun/Sydvästra Skånes Vattenråd

Sydvästra Skånes Vattenråds avrinningsområde

Västra Götaland

Dalslands miljö- och energiförbund

Minskad övergödning i Lillån på Dalboslätten

Västerbotten

Länsstyrelsen Västerbotten

Åtgärdsplanering och samverkan för god status i Tavelåns avrinningsområde.

Halland

Länsstyrelsen Halland

Lokalt åtgärdsarbete mot övergödning i Löftaån, Hovmannaån och Torpaån

Halland

Hushållningssällskapet Halland

LEVA - Kattegatts kustnära vatten: södra Halland -nordvästra Skåne

Örebro

Hjälmarens vattenvårdsförbund

Stärkt lokalt samarbete för åtgärder mot övergödning i Blackstaåns avrinningsområde

Uppsala

Enköpings kommun

Samverkan för bättre vattenkvalitet inom Enköpingsåns och Örsundaåns avrinningsområden

Västmanland

Mälarens vattenvårdsförbund

Åtgärdssamordning i Sagåns och Mälarens avrinningsområde för minskad övergödning

Västra Götaland

Tidans vattenförbund med Hushållningssällskapet Skaraborg

Minskad övergödning i Tidan

Kalmar län

Lantbrukarnas regionförbund sydost

Från strategi till åtgärd för minskad övergödning - Kalmarsund och Öland

Östergötland

Länsstyrelsen Östergötland

Åtgärder för minskad övergödning i Östergötland

Stockholm

Södertälje kommun

Åtgärder för god vattenstatus i Stavbofjärden med tillrinningsområden i Södertälje kommun

Skåne

Länsstyrelsen Skåne

Finjasjön - en balansakt mellan bra och dåligt tillstånd - vad är droppen?

Samordnat arbete

Pilotområdena har haft möjlighet att anställa särskilda åtgärdssamordnare, som arbetar med att:

  • genomföra fler åtgärder mot övergödning där rätt åtgärd placeras på rätt plats,
  • identifiera kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning som orsakar minsta möjliga negativa påverkan på jordbrukets produktion,
  • identifiera hur åtgärdsplanering kan stärkas och vad som behövs för att fler åtgärder mot övergödning ska genomföras,
  • identifiera incitament och styrmedel för att stärka åtgärdsarbetet utifrån lokala förutsättningar,
  • identifiera vilka stöd och underlag som behövs för åtgärdssamordning mot övergödning inom avrinningsområdet,
  • bygga nätverk i avrinningsområdet för att engagera lokala aktörer i åtgärdsarbetet, främja diskussioner och ta tillvara lokal kunskap,
  • samverka med Greppa Näringens enskilda rådgivning om övergödning bör ske där det är möjligt, samt
  • aktivt deltagande i det nationella nätverk som kommer att utvecklas för åtgärdssamordnare.

Bakgrund

Projektet LEVA – Lokalt engagemang för vatten, är en del av regeringens fleråriga satsning på Rent hav.

Under våren 2019 utlyste HaV en namntävling för vad satsningen ska kallas. Vann gjorde Lokalt engagemang för vatten (LEVA).

Publicerad: 2019-04-29
Sidansvarig: Webbredaktion