Diknings­företags­samverkan

Genom samverkan med dikningsföretag kan metoder utvecklas som både ger mindre kostnader för dikesunderhåll samtidigt som vattenmiljön kan förbättras i jordbruksområden.

illustration för verktyget dikningsföretagssamverkan

Foto: Peter Nolbrant

Tid

Obestämd tid.

Antal

Obestämt antal.

Hur

 1. Ett första möte sker för att se om det finns intresse för samverkan, syftet med sådant och möjliga vinn-vinn situationer.
 2. Ett syfte kan exempelvis vara att genomföra rensningar för både bättre ekonomi och miljö. Det kan också vara att se hur ni på andra sätt kan göra åtgärder för att behålla näringen på åkrarna vilket både gynnar ekonomi och miljö. Ytterligare syfte är att gynna biologisk mångfald och förbättra ekosystemtjänster som vattenhållande förmåga vid torka. Genom att förbättra helhetssynen kan ni nå många mål samtidigt och få dem att samverka. Ni kan sedan göra gemensamma ansökningar för att tillsammans finna medel för olika typer av förbättringar och åtgärder.
 3. En arbetsgrupp utses för planering, inbjudan och dokumentation.
 4. Inbjudan görs till samtliga markägare och jordbrukare inom området för dikningsföretaget. Det är lämpligt att även tjänstepersoner från länsstyrelse och kommun samt LRF är med för att se hur an kan samarbeta och stödja arbetet.
 5. Under möten där ni tar fram idéer till förbättringar och åtgärder kan olika verktyg användas beroende på behov som
  1. Vattendragsvandring (B8)
  2. Avrinningsområdeskarta (B18)
  3. Tankeinventering med sortering (A1) och Tankeinventering på tavla/blädderblock (A2)
  4. Studiebesök (B6)
  5. Lokal åtgärdsplan (D4)
  6. Lokal åtgärdsidentifiering (D6)
 6. Inventering och kartläggning av natur, kulturhistoria och ekosystemtjänster kan göras för att öka förståelsen av helheten i området.
 7. Genom mätningar av flöde och vattennivåer vid olika platser kan ni ta fram avbördningskurvor för att i framtiden enkelt avläsa rensningsbehovet genom peglar (fasta mätstickor för att mäta vattennivåer).

Vad behövs?

 • Samordnare/processledare.

Att tänka på

 • Kommunikationen är som alltid avgörande. Det är viktigt att samordnare och personer som gör fältarbete har kunskap om jordbruk och vana att arbeta tillsammans med jordbrukare och markägare.
 • Kolla upp med kommunen/Länsstyrelsen om det behövs tillstånd för vissa arbeten.

Läs mer

Publicerad: 2019-11-08
Sidansvarig: Webbredaktion