Vattendragsvandring och busstur

Vid en vattendragsvandring går ni längs ett vattendrag för att utforska och lära er om området tillsammans med andra. Ni kan även göra en busstur för att se fler platser i avrinningsområdet.

Det ger möjligheter till att lära känna både miljön och varandra. Deltagarna kan dela kunskaper och lära sig mer om arter, vattnets användning och väg genom landskapet, kulturhistoria, olika problem och åtgärder som kan vara möjliga att göra eller som kanske har gjorts. Det är en mycket positiv och social aktivitet som fungerar året om.

illustration för verktyget vattendragsvandring med busstur

Foto: Peter Nolbrant

Tid

1-4 timmar

Antal

5-25 personer.

Hur

 1. Utsedd ansvarig eller arbetsgrupp planerar.
 2. Fundera igenom: Vad är syfte och vilken är målgruppen?
 3. Pedagogiska och lättillgängliga vattenmiljöer ses först ut.
 4. Kontakta markägarna i det område som vandringen ska ske och bjud in dem.
 5. Rekognosera så att ni vet var det är bra att gå, vad som är särskilt intressant att titta på och var ni kan fika. Notera vilken svårighetsgrad terrängen har. Finns det lämpliga platser för rörelsehindrade? Det är viktigt att se ut vägar och parkeringsmöjligheter som passar den buss ni eventuellt vill använda.
 6. Finns det personer med olika kunskaper som ska vidtalas för medverkan?
 7. Vill ni få mer information om området kan ni studera kartor och olika hemsidor. (Se under verktyget Kunskapsbibliotek nr. B15)
 8. Inbjudan kan ske på olika sätt beroende på syfte och målgrupp. Är vattendragsvandringen för markägare eller är det en mer öppen inbjudan? Vilken svårighetsgrad har terrängen? Ska ni ta med egen fika? Behövs stövlar? Ta med egen kikare?
 9. Fundera på̊ om media ska kontaktas i samband med vandringen för att få hjälp med att få ut eventuella budskap kring vattnet och vattenrådet.
 10. Börja med en presentationsrunda.
 11. Tänk på att skapa möjligheter för dialog och utbyte mellan deltagarna under vandringen. Deltagare har ofta olika kunskaper från området som är värdefulla att få höra i gruppen.
 12. Att håva småkryp från vattnet brukar vara en intressant aktivitet.
 13. Notera gärna intressanta frågor och information som dyker upp. Bäst är om någon annan än ledaren för aktiviteten gör detta.
 14. Passa gärna på att fotodokumentera miljöer.
 15. Skicka ut minnesanteckningar med foton till deltagarna efter vandringen.

Vad behövs?

 • Ledare för aktiviteten.
 • Kamera och anteckningsmaterial.
 • Vid behov håv, vit diskbalja, kikare, vattenkikare, luppar mm.
 • Fika.
 • Buss och chaufför. Mikrofon och högtalare i bussen bör finnas, så att ni kan berätta under vägen.
 • För större grupper kan någon form av ljudförstärkning behövas även vid busstopp.

Att tänka på

 • Vid inbjudan bör man vara tydlig med terrängens svårighetsgrad. Fundera på hur det går att anpassa för de som har svårt att röra sig.
 • Om ni ska ha fika eller om ni har buss behövs förstås anmälan. Finns det allergier?
 • Ledaren har en viktig roll att se till att det blir en bra dialog i gruppen och att både deltagarnas och medverkandes kunskaper kommer fram.
 • Ofta uppstår smågrupper med samtal vilket är bra. Det är dock viktigt att då och då samla gruppen så att alla hör och får ta del av det som sägs.
 • Förlägg samtalet i gruppen till miljöer som är tämligen tysta så att det är lätt för alla att höra. Det är viktigt att alla hör.
Publicerad: 2019-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion