Kunskapsbibliotek

Ofta finns mycket kunskap från ett område som tidigare inventeringar och provtagningar.

Genom att sammanställa allt som finns i form av rapporter, böcker, kartor, hemsidor mm i en referenslista får ni en överskådlig sammanställning om befintlig kunskap från ett avrinningsområde.

illustration för verktyget kunskapsbibliotek

Blodröd ängstrollslända. Foto: Peter Nolbrant.

Tid

8-16 timmar.

Antal

1-5 personer. Görs lämpligast av en arbetsgrupp.

Hur

  1. En arbetsgrupp kan få i uppgift att inventera och sammanställa tidigare utredningar, inventeringar och skrifter från avrinningsområdet. Dessutom kan ni lägga till hemsidor där ni kan hämta uppgifter om natur och historia från området.
  2. Ni kan börja med att göra olika typer av sökningar på nätet.
  3. Kontakta lokalpersoner som känner till området bra eller personer på kommunen eller länsstyrelsen som ofta känner till rapporter som inte ligger ute på nätet.
  4. Samla materialet i en referenslista med länkar och som nedladdade PDF:er.
  5. Länkar kan läggas upp på hemsida om sådan finns.
  6. Data som finns i kartskikt kan även sammanställas i GIS så att ni kan göra en karta där information över områden visas.

Vad behövs?

  • Klaras genom ledning av någon i gruppen, men det är en fördel med att h en processledare.
  • Mall för handlingsplan.

Att tänka på

  • Många rapporter och inventeringar är tyvärr svåra att hitta. Ofta krävs kontakter med tjänstepersoner på länsstyrelse och kommunbiologer för att få hjälp.

Läs mer

Publicerad: 2019-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion