Avrinningsområdet som idé och karta

En bra och tillräckligt detaljerad karta över avrinningsområdet är ett av de mest pedagogiska verktygen ni kan använda för att förstå hur vattnet länkar samman landskapet.

Kartan är ett viktigt underlag för samtal vid dialogmöten, information och i Vattnet i skolan. Det är också en viktig del i Vattensystemspresentationer.

d

Tid

8-24 timmar för produktion.

Antal

1-5 personer för produktion. Görs lämpligast genom en arbetsgrupp.

Hur

  • En arbetsgrupp utses.
  • Vid behov och möjlighet anlitas konsult som kan utföra arbetet i samverkan med arbetsgruppen.
  • En anpassad karta tas bäst fram med hjälp av ett GIS-program (Geografiskt informationssystem). Bra gratisprogram som Q-GIS finns att ladda ner till datorn.
  • Underlagskartor behövs med separata skikt för mark, vatten, byggnader, vägar, höjdkurvor, terrängskuggning med mera. Dessa finns hos kommuner och länsstyrelser.
  • Gränser för avrinningsområden, naturreservat, nyckelbiotoper, ängs- och betesmarker med mera finns gratis att ladda ner på nätet.
  • För att ta fram kartan krävs lite erfarenhet i att använda GIS samt tid för arbetet.
  • Eftersom man ofta vill justera och anpassa kartor är det bra om någon i vattenrådet har tillgång till kartskikten och GIS.

Vad behövs?

Att tänka på

  • Kartunderlag och höjddata är ofta dyra. Ofta kan man få använda underlag från kommuner eller länsstyrelser som avrinningsområdet befinner sig inom.
  • För hjälp med underlag, lyft frågan till kontaktpersonen från länsstyrelsen i vattenrådet eller kontakta Vattenmyndigheten.
  • Kartor är levande och kan behöva uppdateras då och då.

Läs mer

Upptäck Mölndalsåns vattensystem (broschyr) - Mölndalsåns vattenråd.

Publicerad: 2019-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion