Studiebesök

Genom att tillsammans besöka en plats för att studera någon viss miljö eller ett ämne kan ni få ny kunskap, nya perspektiv och idéer. Dessutom får ni en gemensam upplevelse som ni kan återkomma till.

illustration för verktyget studiebesök

Foto: Peter Nolbrant

Tid

4-8 timmar.

Antal

5-40 personer.

Hur

  1. Diskutera i gruppen om syfte, behov, besöksmål och vilka i gruppen som har intresse av besöket? Målet kan ligga såväl lokalt inom avrinningsområdet som längre bort. Ett vanligt ämne är att studera hur andra gjort olika åtgärder, höra erfarenheterna från detta och hur resultatet blivit. Det kan också handla om att lära sig mer om olika verksamheter i avrinningsområdet.
  2. Utsedd ansvarig eller arbetsgrupp planerar och förbereder.
  3. Ta fram och sprid en inspirerande inbjudan som lockar och där syftet beskrivs.
  4. Notera gärna intressanta frågor och information som dyker upp under studiebesöket.
  5. Passa gärna på att fotodokumentera.
  6. Skicka ut minnesanteckningar till deltagarna efter besöket.

Vad behövs?

  • Någon som samordnar besöket.

Att tänka på

  • Samordna och underlätta samåkning.
Publicerad: 2019-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion