Hitta på sidan

Trendstationer Vattendrag

Delprogrammet Trendstationer Vattendrag ska ge ett mått på tillstånd i lokalt opåverkade vattendrag i Sverige.

Delprogrammet ska ge ett mått på tillstånd i lokalt opåverkade vattendrag i Sverige. Genom att vattendragen är relativt opåverkade av punktkällor bidrar programmet till att upprätta ett referensnät för att följa miljötillstånd och påverkan i små och medelstora vattendrag i landet.

Alla vattendrag som ingår har populationer av fisk, framför allt öring. Mätprogrammen – i närmare 70 stationer – är inriktade på kemiska och biologiska provtagningar, som elfiske, bottenfauna och påväxtalger.

Miljökvalitetsmål och internationell rapportering

Resultaten från programmet används för att följa miljökvalitetsmålen

Delprogrammets resultat ger underlag till EU:s ramdirektiv för vatten samt data till Europeiska miljöbyrån, EEA.

Datavärdar och utförare

Handledning

Vi använder samma handledning för miljöövervakning inom programområdena Kust och hav och Sötvatten som Naturvårdsverket använder för de övriga programområdena.

För en delprogrambeskrivning kontakta ansvarig person.

Publicerad: 2014-02-13
Uppdaterad: 2023-10-05
Sidansvarig: Webbredaktion