Hitta på sidan

Stora sjöar

Delprogrammet Stora sjöar omfattar programmen för tre regionala vattenvårdsförbund: Vänerns vattenvårdsförbund, Vätternvårdsförbundet och Mälarens vattenvårdsförbund.

Orsaken till att dessa vattenvårdsförbund får nationellt stöd är att flera av de dataserier som de driver är av nationellt intresse.

Data som samlas in i delprogrammet läggs i nationella databaser. Skriftliga rapporter kan ofta hittas på respektive länsstyrelses webbplats:

Du kan också titta på de respektive vattenvårdsförbundens webbsidor:

 

Delprogram Stora sjöar

Programbeskrivning Pdf, 936.5 kB.

Miljökvalitetsmål och internationell rapportering

Resultaten från programmet används till att följa upp miljökvalitetsmålen

Delprogrammets resultat ger underlag till EU:s ramdirektiv för vatten.

Datavärdar och utförare

Handledning

Vi använder samma handledning för miljöövervakning inom programområdena Kust och hav och Sötvatten som Naturvårdsverket använder för de övriga programområdena.

Handledning för miljöövervakning.

Publicerad: 2014-02-13
Uppdaterad: 2024-06-03
Sidansvarig: Webbredaktion