Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Övergödning Regeringsuppdrag

Pilotområden med åtgärdssamordnare

20 pilotområden i Sverige får närmare 37 miljoner i bidrag för att under 2018-2020 utveckla nya arbetsformer för vattenvården.

Målet är att skapa ett nytt långsiktigt arbetssätt och att genomföra fler åtgärder mot övergödning i sjöar och hav. Det gör vi genom att i 20 stycken pilotområden följa hur åtgärdsplanering genomförs och vilka incitament som krävs för att de åtgärder som behövs mot övergödning ska genomföras.

Pilotområdena är belägna i kustnära områden såväl som områden i inlandet, och olika organisationsformer är huvudmän (bland annat länsstyrelser, kommuner, vattenråd och ideella föreningar). Vi har i denna satsning kunnat dela ut medel för att stärka det lokala åtgärdsarbetet under 2-3 år.

Samordnat arbete

Pilotområdena har haft möjlighet att anställa särskilda åtgärdssamordnare, som arbetar med att:

  • genomföra fler åtgärder mot övergödning där rätt åtgärd placeras på rätt plats,
  • identifiera kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning som orsakar minsta möjliga negativa påverkan på jordbrukets produktion,
  • identifiera hur åtgärdsplanering kan stärkas och vad som behövs för att fler åtgärder mot övergödning ska genomföras,
  • identifiera incitament och styrmedel för att stärka åtgärdsarbetet utifrån lokala förutsättningar,
  • identifiera vilka stöd och underlag som behövs för åtgärdssamordning mot övergödning inom avrinningsområdet,
  • bygga nätverk i avrinningsområdet för att engagera lokala aktörer i åtgärdsarbetet, främja diskussioner och ta tillvara lokal kunskap,
  • samverka med Greppa Näringens enskilda rådgivning om övergödning bör ske där det är möjligt, samt
  • aktivt deltagande i det nationella nätverk som kommer att utvecklas för åtgärdssamordnare.

De 20 pilotområdena är:

Pilotområden med åtgärdssamordnare
PilotområdeNamn på projekt

Orust kommun

Avrinningsområden på Orust

Västerviks kommun

Vattensamordning Västervik

Falkenbergs kommun

Lokalt engagemang för vatten i mellersta Halland

Norrtälje Naturvårdsstiftelse (NNS)

Vattenvård i Norrtälje, Vallentuna och Österåkers kommuner

Kävlingeåns vattenråd

Vombsjöns tillrinningsområde

Saxån-Braåns vattenråd

Saxån - Braåns avrinningsområde

Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund

Tillsammans mot övergödning i ett klimat under förändring

Trelleborgs kommun/Sydvästra Skånes Vattenråd

Sydvästra Skånes Vattenråds avrinningsområde

Dalslands miljö- och energiförbund

Minskad övergödning i Lillån på Dalboslätten

Länsstyrelsen Västerbotten

Åtgärdsplanering och samverkan för god status i Tavelåns avrinningsområde.

Länsstyrelsen Halland

Lokalt åtgärdsarbete mot övergödning i Löftaån, Hovmannaån och Torpaån

Hushållningssällskapet Halland

LEVA - Kattegatts kustnära vatten: södra Halland -nordvästra Skåne

Hjälmarens vattenvårdsförbund

Blackstaåns avrinningsområde

Enköpings kommun

Samverkan för bättre vattenkvalitet inom Enköpingsåns och Örsundaåns avrinningsområden

Mälarens vattenvårdsförbund

Åtgärdssamordning i Sagåns och Mälarens avrinningsområde för minskad övergödning

Tidans vattenförbund med Hushållningssällskapet Skaraborg

Minskad övergödning i Tidan

Lantbrukarnas regionförbund sydost

Från strategi till åtgärd för minskad övergödning - Kalmarsund och Öland

Länsstyrelsen Östergötland

Vikobolandet, norra delarna av Söderköpings avrinningsområde, samt slättbygden söder om Roxen

Södertälje kommun

Åtgärder för god vattenstatus i Stavbofjärden med tillrinningsområden i Södertälje kommun

Länsstyrelsen Skåne

Finjasjön - en balansakt mellan bra och dåligt tillstånd - vad är droppen?


Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Övergödning Regeringsuppdrag