Hitta på sidan

Samarbete med Sydafrika

Vårt samarbete med Sydafrika inleddes under 2015 och 2016. Havsplanering, miljöövervakning och koordinerad förvaltning från källa till hav är våra huvudsakliga samarbetsområden.

Förvaltning från källa till hav

Vi samarbetar med Sydafrikas miljöministerium, Ocean and Coast Branch, med att ta fram ett koncept för hur de kan arbeta med ”källa till hav” i deras havs- och vattenförvaltning. Fokus för studien är på marint skräp.

Miljöövervakning

Sydafrikas motsvarande havs- och vattenmyndighet (Ocean and Coast Branch) har i uppdrag att ta fram ett nytt miljöövervakningsprogram för kustzonen. Bland annat stödjer vi dem i kvalitetssäkring av laboratoriets arbetsmetodik samt utbildning av provtagare. Samarbetet har pågått sedan 2017.

Havsplanering

Vi har en pågående dialogmed Sydafrikas miljöministerium om havsplanering och kunskapsutbyte om Symphony, ett verktyg för att bedöma kumulativ miljöpåverkan.

HaV har också kontakt med Sydafrikas miljöministerium, Department of Water and Sanitation (DWS), som ansvarar för förvaltningen av sötvattenresurserna. Inga insatser är planerade med dem under 2019.

Publicerad: 2016-05-17
Sidansvarig: Webbredaktion