Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Sjöfart Farliga ämnen Vrak

Måseskärsvraken

Väster om Måseskär i Skagerrak finns ett område där ett femtontal fartyg sänktes efter andra världskrigets slut. Förhöjda halter av arsenik har uppmätts i sediment runt vraken vilket tyder på att det finns kemiska stridsmedel i lasten.

Frågor och svar om Måseskärsvraken

 • Var finns Måseskärsvraken?

  Samtliga vrak finns samlade inom ett område som är fem kvadratkilometer stort. Området är utmärkt med en röd ring på kartan och ligger ungefär 20 distansminuter väster om Måseskär.

 • Hur många fartyg rör det sig om?

  Man har hittat 13 vrak i det område som är avgränsat, och ytterligare 15 i närheten.

 • Vad är det för typ av fartyg?

  De flesta är krigsfartyg från andra världskriget. Det rör sig om relativt små fartyg som inte tar så mycket last. Några av dem är passagerarfartyg och handelsfartyg som kan ha använts för transport av material.

 • Hur stort område rör det sig om?

  Samtliga vrak finns samlade inom ett område som är fem kvadratkilometer stort. Området är utmärkt med en röd ring på kartan och ligger ungefär 20 distansminuter väster om Måseskär.

 • När sänktes fartygen?

  Efter andra världskriget, de flesta av fartygen sänktes 1946.

 • Varför sänktes fartygen?

  Efter andra världskriget sänktes många av de fartyg som inte var i skick att repareras. Man behövde göra sig av med de tyska örlogsfartyg som tagits i beslag efter krigets slut, och även de handelsfartyg som kasserats.

 • Vad vet vi om innehållet på skeppet?

  De uppgifter som finns om innehållet är motstridiga, men vi vet att åtminstone 170 000 ton kemiska stridsmedel dumpades i Skagerrak under den här tidsperioden. Den största delen ligger förmodligen på större djup utanför Norge, men det kan även ha funnits i lasten på de fartyg som sänkes utanför Måseskär. Det kan även ha funnits ammunition i lasten, och mindre mängder olja.

 • På vilket djup ligger vraken?

  Mellan 140 och 280 meter.

 • Hur förvarades de kemiska stridsmedlen?

  De kemiska stridsmedlen förvarades i fyllda metallbehållare, av liknande modell som bomber. När de sänktes vad de igenkorkade utan tändhattar, så det fanns inga sprängämnen på de här behållarna.

 • Vet vi något om hur fiskens hälsa påverkas av kemiska stridsmedel?

  Vi vet inte i dag hur kemiska stridsmedel påverkar fisken i de låga halter som vi hittat.

 • Var finns mer information om Måseskärsvraken?

  I Sjöfartsverkets rapport Miljörisker i sjunkna vrak II kan du läsa mer om Måseskärsvraken.

  I vårt pressmeddelandet Spår av kemiska stridsmedel i fisk och skaldjur vid Måseskärsvraken finns mer information.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Sjöfart Farliga ämnen Vrak

Publicerad: 2017-02-16

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen