Provfiske väster om Måseskär i anslutning till vrak med dumpade kemiska stridsmedel

Väster om ön Måseskär i Skagerrak sänktes flera fartyg efter andra världskrigets slut. HaV har genomfört provfiske och sedimentprovtagning i området för att utreda om, var och i hur höga koncentrationer kemiska stridsmedel återfinns i området.

Omslag för publikation

Sammanfattning

I dumpningsområdet för vrak väster om ön Måseskär i Skagerrak sänktes 28 fartyg av de allierade efter andra världskrigets slut. HaV har genomfört ett antal provfisken i området sedan 2016 för att utreda om, var och i hur höga koncentrationer kemiska stridsmedel återfinns i fisk och skaldjur i närområdet runt vraken. Hittills har kemiska stridsmedel återfunnits i både fisk och skaldjur i närheten av flera vrak.

Men ytterligare studier är viktiga att genomföra för att få en övergripande bild av vilka vrak i området som sannolikt är källor till spridning av kemiska stridsmedel. För att få fram ett heltäckande utredningsmaterial inför framtida möjliga åtgärder, med syfte att minska spridningen av dessa farliga kemikalier till det omgivande havsområdet.

Därför har ytterligare provfiske genomförts i området, på fem inte tidigare undersökta vrak. Förutom att analysera vävnadsprover från fisk och skaldjur har i denna undersökning även sediment från i nära anslutning till vraken analyserats. Resultaten från detta provfiske och sedimentprovtagning presenteras i denna rapport.

Publicerad: 2022-05-27
Sidansvarig: Webbredaktion