Varför tillåter vi inte ett obegränsat fiske på signalkräfta med tanke på att arten är invasiv?

Den främsta anledningen till att signalkräftan omfattas av EU:s förordning för invasiva främmande arter är att den bär och sprider kräftpest. Kräftpest är en svampsjukdom som orsakar direkt dödlighet i det svenska inhemska flodkräftbeståndet. Idag finns det bara 2 procent kvar av de ursprungliga bestånden av flodkräfta.

Den naturliga spridningen av signalkräfta är låg inom ett vatten och nästintill obefintlig mellan vatten. Spridning av signalkräfta sker i huvudsak med människans hjälp. Därför skyddar vi flodkräftan mot signalkräftan genom att införa mer restriktiva bestämmelser för fiske och hanteringen av okokt signalkräfta. Därför är en åtgärd att begränsa fisket till vissa delar av landet och endast tillåta upptag av kräftor i konsumtionsstorlek (minst 10 cm).

Det går inte att utrota signalkräftan eller åtgärda så kallade tusenbrödrabestånd med endast småkräftor inom ett vatten genom ett ökat fiske.

Läs mer i ”Riskanalys av signalkräfta i Sverige”.

Publicerad: 2020-08-20
Sidansvarig: Webbredaktion