Varför begränsas allmänhetens kräftfiske i Vättern från fem till tre helger i slutet av augusti?

Spridning av signalkräfta till vatten med flodkräfta sker i huvudsak med människans hjälp. Allmänhetens fiske av signalkräfta i Vättern har identifierats som en viktig orsak till att signalkräftor sprids. Havs- och vattenmyndigheten bedömer det som oproportionerligt att helt förbjuda allmänhetens fiske med tanke på dess sociala, kulturella och ekonomiska värde. Däremot har HaV bedömt att omfattningen av allmänhetens behöver minska för att reducera risken för spridning av signalkräfta till andra vatten. Begränsningen från fem till tre helger minskar mängden kräftor som hanteras samt ökar länsstyrelsernas möjligheter till att koncentrera sina tillsynsresurser. Dessutom har HaV infört en fångstbegränsning på 60 kräftor per person och dygn.

Till grund för vår bedömning och åtgärd ligger ”Riskanalys av signalkräfta i Sverige”.

Publicerad: 2020-08-20
Sidansvarig: Webbredaktion