Kan signalkräftan påverka fiskbestånden?

Signalkräftor är allätare och livnär sig på bland annat insektslarver, musslor, snäckor, fiskrom och vattenväxter. Om de blir talrika kan de ha en negativ påverkan på andra arter.

Signalkräftans effekt på fiskbestånd i både sjöar och rinnande vatten har studerats och diskuterats. Vissa studier visar på en negativ påverkan medan andra studier inte kan påvisa att signalkräftan påverkar fiskbestånden. Med andra ord kan man inte utesluta att sådan påverkan finns och att den kan skilja sig mellan olika vatten. Åtgärder och bestämmelser anpassas därför utifrån aktuell kunskap och rådgivning.

Publicerad: 2020-08-20
Sidansvarig: Webbredaktion