Får vem som helst fiska signalkräfta?

För att få fiska kräftor måste du vara yrkesfiskare eller vara fiskerättsinnehavare med eget vatten. I vissa sjöar och vattendrag kan du som är privatperson och fritidsfiskare lösa ett särskilt fiskekort för kräftfiske. I Vättern får allmänheten fiska kräftor under tre på varandra följande helger med start den fjärde fredagen i augusti. Precis som vid annat fiske måste du alltid följa fiskereglerna som gäller i det vatten du fiskar. I stora delar av landet är fiske efter signalkräfta förbjuden – se kartan över hanteringsområde ovan samt bilaga 2 i våra föreskrifter Pdf, 232.9 kB..

Publicerad: 2020-08-20
Sidansvarig: Webbredaktion