Kan jag sälja eller ge bort okokta signalkräftor?

Försäljning eller annan överlåtelse av okokta signalkräftor är tillåtet inom hanteringsområdet för de som bedriver fiske med stöd av personlig fiskelicens, bedriver fiske i näringsverksamhet med stöd av enskild fiskerätt inklusive arrenden eller är näringsidkare och är återförsäljare av fisk.

Försäljning och köp av okokta signalkräfta är inte tillåtet utanför hanteringsområdet för signalkräfta, inom skyddsområden för flodkräfta eller i områden som förklarats kräftpestsmittade. Inte heller annan form av överlåtelse av okokta signalkräftor, oavsett om detta sker mot ersättning eller inte, tillåtas inom dessa områden.

Kokta kräftor bär inte på pest. För dem gäller inga nya regler vid försäljning eller överlåtelse.

Publicerad: 2019-12-12
Sidansvarig: Webbredaktion