Får jag sumpa eller på annat sätt förvara okokta signalkräftor?

Sumpning under pågående fiske i samma vatten som kräftorna fiskats i, i syfte att samla dem innan kokning eller annan destruktion är tillåtet förutsatt att signalkräftorna inte kan ta sig ur sumpen.

Signalkräftor som fanns i offentliga djurparker/akvarier när genomförandeförordningen trädde i kraft den 3 augusti 2016 får fortsatt hållas till dess att individerna dör naturligt, förutsatt att individerna inte reproducerar sig och att individerna hålls i en sluten förvaring.

Det är inte tillåtet att sumpa okokt signalkräfta i andra vatten än där den fiskats.

Publicerad: 2019-12-12
Sidansvarig: Webbredaktion