Får jag sätta ut signalkräftor i naturen?

Nej, det är förbjudet att sätta ut signalkräftor i naturliga vatten och i anlagda dammar. Det är inte heller tillåtet att förvara eller kasta okokta kräftor eller delar av okokta kräftor i annat vatten än där de fångats.

Illegal utsättning av signalkräftor är det största hotet mot vår inhemska flodkräfta. Signalkräftan bär på kräftpest. Kräftpest har infekterat och slagit ut flodkräftor i närmare 29 000 svenska lokaler mellan åren 1907 och 2007. 1907 hade vi cirka 30 000 lokaler och idag cirka 600 till 800 lokaler. Endast 2 procent av flodkräftbestånden finns kvar idag.

Publicerad: 2019-12-12
Sidansvarig: Webbredaktion