Får jag importera eller föra in signalkräftor från ett annat land till Sverige?

Det är förbjudet att föra in levande eller okokta sötvattenskräftor av arter inom familjerna Astacidae, Cambaridae och Parastacidae till Sverige. Förbudet gäller signalkräfta och kräftornas alla levnadsstadier.

Kräftor som kokats får fortsatt föras in från andra EU-länder eller importeras till Sverige.

Publicerad: 2019-12-12
Sidansvarig: Webbredaktion