Dokumentation från temadagar

Här finns presentationer och andra dokument från olika temadagar och seminarier om dricksvatten.

Seminarium om bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden 31 januari och 7 februari 

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket arrangerade i Malmö den 31 januari och i Stockholm den 7 februari 2017 seminarium om användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden.

Målgruppen var kommuner som bedriver tillsyn och hanterar ansökningar om tillstånd till användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden.

Utgångspunkt var Havs- och vattenmyndighetens och Naturvårdsverkets gemensamma vägledning inom området. Fokus för dagen låg på lagstiftning, tillstånd och tillsyn när det gäller användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden. Seminariet lockade totalt 119 deltagare från 82 olika myndigheter/organisationer.

Dokument från dagarna

Powerpoint-bilder från föredrag

Dokumentation från Work shop

Handläggarträff för länsstyrelser om vattenskyddsarbete den 11 februari 2016

Handläggarträff för länsstyrelser om vattenskyddarbete 6-7 november 2013.

Program.
Dokument TalareOrganisation
Välkomna på handläggarträffPDF

Susanna Hogdin

HaV

Nulägesanalys vattenskyddsområdenPDF

Gunbritt Nilson

Lst Jämtlands län

Information om Göta älvs vattenskyddsområdePDF

Tove Karnstedt

Sweco

Ärendegången hos länstyrelsenPDF

Monica Andersson

Lst i Kronobergs län

Tillsyn inom vattenskyddsområdenPDF

Anna-Karin Rasmussen

Lst Skåne län

Augerborrning, jord eller bergvärme?PDF

Mattias Gustafsson

SGU

Konsekvensutredningar - När? Hur? Varför? PDF

Jenny Jiøkel

HaV

Ersättning vid rådighetsinskränkningarPDF

Jenny Jiøkel

HaV

Temadagar om vattenskyddsområde 2013

Den 27 augusti i Göteborg och den 5 september i Stockholm 2013.‌
Dokument TalareOrganisation
Aktuella frågorPDF

Clas Magnusson

Havs- och vattenmyndigheten

Grundvattentäkter, avgränsing och annan informationPDF

Mattias Gustafsson

SGU

Avgränsning – ytvattentäkterPDF

Karin Jacobsson/Maria Andersson

SMHI

Ansökan och arbetsgång hos länsstyrelsenPDF

Susanna Hogdin

Länsstyrelsen Västra Götaland/HaV

Utformning av föreskrifter och andra juridiska frågorPDF

Karin Wall

Havs- och vattenmyndigheten

Tillsynsvägledning – vattenskyddsområdePDF

Clas Magnusson

Havs- och vattenmyndigheten

Här finner du dokumentationen från de temadagar som Naturvårdsverket har hållit under våren 2011.

De hölls den 24 mars i Stockholm, 7 april i Växjö, 13 april i Göteborg samt den 31 maj i Stockholm.‌
DokumentTalareOrganisation
Handbok 2010:5 om vattenskyddsområdePDF

Denna låg till grund för alla temadagarna

Naturvårdsverket

VattenskyddsområdePDF

Clas Magnusson

Naturvårdsverket

Vattenskyddsområde för grundvattentäkterPDF

Mattias Gustafsson

SGU

Skyddszoner och rinntider i sjöar och vattendragPDF

Signild Nerheim, Karin Jacobsson

SMHI

Ansökan/arbetsgång LänsstyrelsenPDF

Lars Åkerblad

Stockholms läns LS

Ansökan/arbetsgång LänsstyrelsenPDF

Monica Andersson

Kronobergs läns LS

Ansökan/arbetsgång LänsstyrelsenPDF

Susanna Hogdin

Västra Götalands läns LS

 

Publicerad: 2014-02-14
Uppdaterad: 2020-03-24
Sidansvarig: Webbredaktion

Relaterad information