Dokumentation från seminarier och temadagar om dricksvatten

Hitta på sidan

Här finns presentationer och andra dokument från olika temadagar och seminarier om dricksvatten.

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket arrangerade i Malmö den 31 januari och i Stockholm den 7 februari 2017 seminarium om användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden.

Målgruppen var kommuner som bedriver tillsyn och hanterar ansökningar om tillstånd till användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden.

Utgångspunkt var Havs- och vattenmyndighetens och Naturvårdsverkets gemensamma vägledning inom området. Fokus för dagen låg på lagstiftning, tillstånd och tillsyn när det gäller användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden. Seminariet lockade totalt 119 deltagare från 82 olika myndigheter/organisationer.

Dokument från dagarna

Powerpoint-bilder från föredrag

Dokumentation från Work shop

Stockholm 2014-09-17

Karlstad 2014-09-23

Alvesta 2014-10-16

Sundsvall 2014-11-12

Den 27 augusti i Göteborg och den 5 september i Stockholm 2013.‌
DokumentTalareOrganisation

Aktuella frågor Pdf, 293.3 kB.

Clas Magnusson

Havs- och vattenmyndigheten

Grundvattentäkter, avgränsing och annan information Pdf, 620.4 kB.

Mattias Gustafsson

SGU

Avgränsning – ytvattentäkter Pdf, 2 MB.

Karin Jacobsson/Maria Andersson

SMHI

Ansökan och arbetsgång hos länsstyrelsen Pdf, 304.7 kB.

Susanna Hogdin

Länsstyrelsen Västra Götaland/HaV

Utformning av föreskrifter och andra juridiska frågor Pdf, 369.5 kB.

Karin Wall

Havs- och vattenmyndigheten

Tillsynsvägledning – vattenskyddsområde Pdf, 51.4 kB.

Clas Magnusson

Havs- och vattenmyndigheten

Publicerad: 2014-02-14
Uppdaterad: 2021-12-15
Sidansvarig: Webbredaktion