Dokumentation från seminarier och temadagar om dricksvatten

Hitta på sidan

Här finns presentationer och andra dokument från olika temadagar och seminarier om dricksvatten.

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket arrangerade i Malmö den 31 januari och i Stockholm den 7 februari 2017 seminarium om användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden.

Målgruppen var kommuner som bedriver tillsyn och hanterar ansökningar om tillstånd till användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden.

Utgångspunkt var Havs- och vattenmyndighetens och Naturvårdsverkets gemensamma vägledning inom området. Fokus för dagen låg på lagstiftning, tillstånd och tillsyn när det gäller användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden. Seminariet lockade totalt 119 deltagare från 82 olika myndigheter/organisationer.

Dokument från dagarna

Powerpoint-bilder från föredrag

Dokumentation från Work shop

Program.
DokumentTalareOrganisation

Välkomna på handläggarträffPDF

Susanna Hogdin

HaV

Nulägesanalys vattenskyddsområdenPDF

Gunbritt Nilson

Lst Jämtlands län

Information om Göta älvs vattenskyddsområdePDF

Tove Karnstedt

Sweco

Ärendegången hos länstyrelsenPDF

Monica Andersson

Lst i Kronobergs län

Tillsyn inom vattenskyddsområdenPDF

Anna-Karin Rasmussen

Lst Skåne län

Augerborrning, jord eller bergvärme?PDF

Mattias Gustafsson

SGU

Konsekvensutredningar - När? Hur? Varför? PDF

Jenny Jiøkel

HaV

Ersättning vid rådighetsinskränkningarPDF

Jenny Jiøkel

HaV

Den 27 augusti i Göteborg och den 5 september i Stockholm 2013.‌
DokumentTalareOrganisation

Aktuella frågorPDF

Clas Magnusson

Havs- och vattenmyndigheten

Grundvattentäkter, avgränsing och annan informationPDF

Mattias Gustafsson

SGU

Avgränsning – ytvattentäkterPDF

Karin Jacobsson/Maria Andersson

SMHI

Ansökan och arbetsgång hos länsstyrelsenPDF

Susanna Hogdin

Länsstyrelsen Västra Götaland/HaV

Utformning av föreskrifter och andra juridiska frågorPDF

Karin Wall

Havs- och vattenmyndigheten

Tillsynsvägledning – vattenskyddsområdePDF

Clas Magnusson

Havs- och vattenmyndigheten

Publicerad: 2014-02-14
Uppdaterad: 2021-06-22
Sidansvarig: Webbredaktion

Relaterad information