Klimatanpassad försörjning av dricksvatten

Hitta på sidan

Bra dricksvatten i våra kranar har länge varit en självklarhet i Sverige. Klimatförändringar med bland annat ökad nederbörd, översvämningar, varmare vatten och sämre råvatten innebär stora utmaningar för att säkra tillgången på bra dricksvatten.

Klimatförändringar - stora utmaningar för dricksvattnet

Utmaningarna som följer med klimatförändringarna kräver förebyggande strategiskt samordning mellan flera aktörer för att säkerställa bra dricksvatten i framtiden.

Handbok för tillämpad klimatanpassning

De nya förutsättningarna med ett klimat i förändring ställer ökade krav på kompetens, strategiskt arbete och samverkan på alla nivåer, lokalt, regionalt och nationellt. Livsmedelsverket har tillsammans med myndigheter och organisationer tagit fram en handbok som handlar om hur kommuner kan klimatanpassa sin dricksvattenproduktion för att säkra tillgången till dricksvatten i framtiden.

Publicerad: 2016-12-01
Uppdaterad: 2020-01-30
Sidansvarig: Webbredaktion