Information utmed leder

Det finns många leder genom natur längs med sjöar och vattendrag. Ofta har de gjorts och underhålls av lokala krafter som hembygdsföreningar eller byalag och ibland av kommunen.

Lederna är en bra utgångspunkt för att berätta om de lokala vattenmiljöerna, naturen och kulturhistorien. Samtidigt kan kopplingar till det lokala vattnet och till större perspektiv med hela vattensystemet lyftas fram.

illustration för verktyget leder med information

Foto: Peter Nolbrant

Tid

40-80 timmar för produktion.

Antal

3-10 personer för att ta fram.

Hur

 1. Arbetsgrupp bildas tillsammans med byalag, hembygdsförening eller idrottsförening som underhåller en eventuell led.
 2. Undersök i tidigt skede markägarnas intresse att medverka (och förstås tillåtelse för leden om det är fråga om en ny led).
 3. Sammanställ befintlig kunskap om natur och kulturhistoria genom Kunskapsbibliotek (Verktyg nr. B15)
 4. Kunskaper om området sammanställs. Detta kan göras genom Tankeinventering (Verktyg nr. A1 eller A2) eller Smultronmetoden (Verktyg nr. B1).
 5. Vandring längs sträckan för att hitta intressanta platser. Fotodokumentation görs.
 6. Biologisk inventering och inventering av kulturmiljöer kan göras.
 7. Underlag med korta texter och bilder sätts samman.
 8. Sätt det lokala vattendraget i ett större sammanhang. Vilket större avrinningsområde tillhör vattendraget och var i havet mynnar slutligen vattnet.
 9. Underlaget används för att göra informationstavlor, informationsfolder, hemsida eller inlästa berättelser som kan länkas till via QR-koder.
 10. Skyltställ görs och uppsättning av skyltarna.

Vad behövs?

 • Eftersom det innebär en del arbete kan det vara bra att anlita extern hjälp från konsult samt söka pengar för arbetet.

Att tänka på

 • Använd mycket bilder, intresseväckande rubriker och kortare texter.
 • Behövs det tillstånd att sätta upp skyltarna?
 • Kontaktperson/organisation på skylten?
 • Vem ser till skyltarna då och då för behov av underhåll?

Läs mer

 • Kontakta Mölndalsåns vattenråd för att höra om deras arbete med att ta fram skyltning utmed vattendrag.
Publicerad: 2019-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion