Smultronmetoden

Med hjälp av en karta sammanställer ni tillsammans vackra, värdefulla, intressanta eller pedagogiska platser i avrinningsområdet.

Syftet kan vara olika. Det kan vara underlag till informationsmaterial, pedagogiska vattenmiljöer, kommunal planering, förslag till åtgärder eller helt enkelt ett sätt att öka kunskapen om vattensystemet i gruppen.

illustration för verktyget smultronmetoden

Foto: Peter Nolbrant

Tid

1-3 timmar.

Antal

4-50 personer.

Hur

 1. Utsedd ansvarig eller arbetsgrupp planerar aktiviteten.
 2. Vad är syfte och vilken är målgruppen?
 3. Ta fram en inspirerande inbjudan som lockar och där syftet beskrivs.
 4. En tydlig och tillräckligt detaljerad karta över avrinningsområdet (gärna i A1-format) där vattensystemet med åar, sjöar och våtmarker syns tas först fram.
 5. Möte hålls där upplägget presenteras. Eventuellt visas kartan genom projektor.
 6. Arbetet görs lämpligast i smågrupper om 3-6 personer. Om ni är en större grupp delas den upp i smågrupper.
 7. I smågrupperna markerar ni med penna alla platser som ni tycker är intressanta och ska vara med. I detta läge är det bra om allt som kommer upp i grupperna noteras och inte filtreras bort. En kort förklaring till vad platserna innehåller skrivs på separat papper med hänvisningar till kartan.
 8. Fika.
 9. Avslutningsvis berättar grupperna kort för varandra om det viktigaste som ni noterat.
 10. Fota av resultatet och/eller samla in kartor och anteckningar från grupperna.
 11. En sammanställning av materialet görs som sedan skickas ut till deltagarna.
 12. Beroende vad syftet är används underlaget på olika sätt. En arbetsgrupp kan exempelvis utses för att arbeta vidare med materialet i samverkan med storgruppen. Ytterligare stormöten kan göras för att arbeta vidare.

Vad behövs?

 • Ledning av någon i gruppen.
 • Uppkopierade kartor, helst i större format som A1.
 • Papper, tuschpennor och vanliga pennor.
 • Eventuellt kan ni använda olikfärgade klistermärken (små lappar).
 • Eventuellt projektor och duk.

Att tänka på

 • Allas tankar är värdefulla och det är viktigt att alla att komma till tals. I smågrupperna kan ni utse en person som får i uppgift att se till att alla ges utrymme och att ställa frågor för att involvera.
 • Ta med alla platser som kommer upp i gruppen. I ett senare skede kan ni börja prioritera bland allt som kommer fram.
Publicerad: 2019-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion