Dialogmöte

Ett dialogmöte kan användas för att utveckla arbete med vatten i ett avrinningsområde.

På ett dialogmöte kan människor från olika sammanhang som markägare, föreningar, vattenkraftsägare, sportfiskare, myndigheter och företag mötas för att ha dialog om något ämne. Det kan handla om engagemang, idéer, visioner eller problem som rör ett område, exempelvis ett vattensystem eller ett vattendrag.

Dialogen och mötet mellan människor gör det möjligt att skapa helhetsförståelse och samverkan. Det ger också̊ möjlighet att gå från eventuella konflikter till en dialog där ni lyssnar och får större förståelse för varandra.

illustration för verktyget dialogmöte

Foto: Peter Nolbrant

Tid

2-4 timmar per dialogmöte. Förberedelse och efterarbete 4-8 timmar.

Antal

10-60 personer.

Hur

 1. Arbetsgrupp planerar mötet. Vad är syfte och mål?
 2. Lämplig tid, plats, inbjudan och upplägg på mötet planeras.
 3. Bra om en neutral part som ett vattenråd bjuder in och arrangerar mötet.
 4. Ofta bra med en öppen inbjudan där alla intresserade är välkomna. Om dialogmötet har ett mer specifikt syfte kan de grupper som behöver mötas i dialog bjudas in. Det är dock viktigt att inbjudan är öppen inom dessa grupper.
 5. Använd befintliga nätverk som vattenrådets medlemmar har.
 6. Mötet behöver ha en planerad struktur och processledare.
 7. Det är viktigt att deltagarna får presentera sig (Nr. A7).
 8. Det finns flera typer av mötesverktyg att använda som bidrar till att allas tankar tas till vara och till att man istället för att positionera sig i argument börjar berätta och lyssna på varandra. Det är exempelvis bra att ha dialog i blandade små grupper där alla kan prata. Det är även bra med verktyg som gör att ni kan dokumentera det grupperna kommer fram till. Se verktyg som Tankeinventering (Nr. A1 och A2) samt Lyssna och berätta (Nr. A3).
 9. Mötet avslutas gärna med reflektionsrunda (Nr. A10).
 10. Dokumentera resultatet genom att fotografera av eller genom att samla in och renskriva.
 11. Skicka ut resultatet till alla deltagare.
 12. Arbetsgruppen planerar och bjuder in till uppföljningsmöten.

Vad behövs?

 • Processledare med erfarenhet av dialogmöten är en fördel.
 • Blädderblock, lappar, tejp och tuschpennor.
 • Kamera för dokumentation.

Att tänka på

 • Det är en fördel om mötet innehåller en mångfald av människor med olika bakgrund, ålder och kön.
 • Det är viktigt att mötet inte har en agenda där ett färdigt resultat ska föras ut. Det är dialogen som är central där utbytet av perspektiv är det viktiga.

Läs mer

 • Prata mer med ditt vattenråds kontaktperson från Länsstyrelsen om det finns intresse för att arrangera dialogmöte.
Publicerad: 2019-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion