Samarbete med Vietnam

Hitta på sidan

Vi har samarbetat med flera olika aktörer och myndigheter i Vietnam. Fokus för samarbetet är förvaltning från källa till hav.

Förvaltning från källa till hav

HaV har samarbetat med Vietnams motsvarande nationella myndighet till HaV (VASI) och IUCN inom ett så kallat ”Source to Sea”-projekt i det flodsystem som mynnar ut i havet via, den av UNESCO världsarvsskyddade, kulturstaden Hoi An.

Projektet startade upp 2016 genom ett avtal mellan de två berörda provinserna (Da Nang och Quang Nam om ett treårigt pilotprojekt om förvaltning från källa till hav. Projektet genomförde ett antal studier av miljöproblemen i floden och kustområdet mellan Hoi An och kuststaden Da Nang inklusive det kustnära marina skyddsområdet (Cu Lao Cham MPA). Det handlar bland annat om att minska påverkan från klimateffekter, okontrollerad vattenkraftsutbyggnad, otillåten sandutvinning från flodbotten, erosionsskador i nedre delen av floden och föroreningar från den snabbt ökande turismen i kustområdet.

HaV har också samarbetat med Vietnams miljö- och naturresursministerium, MONRE, och tillhörande havs- och vattenmyndigheter, NAWAPI, CEWAREC (och som ovan nämnts VASI), samt med Internationella naturvårdsunionen, IUCN.

HaV på besök i Vietnam

På inbjudan från ambassaden i Hanoi deltog HaV under Vietnams internationella vattenvecka 2018. HaV:s representanter gjorde då också ett studiebesök till kustområdet i Nha Trang, där en kraftig tyfon 2017 slog ut infrastrukturen för turistnäring och marina skyddsområden.

Läs mer om HaV:s besök i Vietnam 2018.

Publicerad: 2017-05-04
Uppdaterad: 2019-02-14
Sidansvarig: Webbredaktion