Vattensamarbete mellan EU och Kina fortsätter

Den 8 november deltog en delegation från HaV vid den kinesisk-europeiska vattenplattformens 7:e årsmöte i Guimarães, Portugal för att underteckna deklaration för fortsatt samarbete i vattenfrågor.

GD Jakob Granit undertecknar avtal. Flera personer bevittnar det.

Under mötet var HaV den officiella representanten för Sverige och generaldirektör Jakob Granit signerade Guimarãesdeklarationen. Övriga länder inom CEWP (China Europe Water Platform) som skrev på var Kina, Frankrike, Danmark, Italien, Finland, Malta och Portugal.

Deklarationen innebär att dessa länder på nytt bekräftar sitt engagemang och vilja att fortsätta samarbete inom CEWP kring ett brett spektrum av vattenutmaningar i EU och Kina. Några av de prioriterade områden nämnda i deklarationen som HaV ska fokusera på under 2020 är koordinerad havs- och vattenförvaltning, miljöanpassning av vattenkraft och vattenkraftens roll som reglerkraft i energiomställningen.

Som en av uppföljningarna efter detta årsmöte kommer HaV och partners från Kina och EU att tillsammans arrangera ett internationellt symposium - “International Symposium on Clean Energy Transition, Flexibility of Power System, Changing Role of Hydropower and its Implications” i Chengdu, Kina i april 2020.

Mer om HaV:s samarbete med Kina och CEWP.

Balansera vattnets användningsområden

Under sitt öppningsanförande lyfte Jakob Granit vikten av ökad koordinering mellan berörda aktörer och medvetenhet om kopplingar från källa till hav. Ett sådant fokus behövs för att uppnå en ekosystembaserad havs- och vattenförvaltning, både nationellt och globalt.

En annan viktig aspekt i vattenarbetet är att balansera vattnets olika användningsområden. Sveriges arbete och planer för miljöanpassning av vattenkraftverk är ett exempel på detta. Att säkerställa ekosystemtjänster i våra vattendrag och samtidigt bidra till vårt mål att uppnå 100 procent förnybar elproduktion år 2040.

Mer om vad Sverige gör inom miljöanpassning av vattenkraft.

CEWP – China-Europe Water Platform

Den kinesisk–europeiska vattenplattformen etablerades 2012 för att främja policydialog, forskning & utveckling och affärssamarbete mellan EU och Kina inom en rad vattenrelaterade områden. Havs- och vattenmyndigheten har under de senaste åren varit aktiv i genomförande av plattformens aktiviteter. Det har resulterat i fördjupat utbyte och samarbete med både Kina och andra europeiska länder inom bl.a. koordinerad havs- och vatten förvaltning och miljöanpassning av vattenkraft.

Publicerad: 2019-11-19
Sidansvarig: Webbredaktion