Samarbete med USA

Vi samarbetar med USA inom havsplanering, marint områdesskydd och biologisk mångfald bortom nationell jurisdiktion.

Havsplanering

Samarbetet inom havsplanering har pågått sedan 2016. Våra huvudsakliga samarbetspartners är National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Channel Island Marine Sanctuary, University of California, Santa Barbara (UCSB) och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).

Flera kunskaps- och erfarenhetsutbyten har skett på ämnena reglering av sjöfart, vraksanering, havsplanering och kumulativ effektbedömning. Det mest framträdande resultatet är arbetet med bedömningsverktyget Symphony som i stor utsträckning varit beroende av stödet från våra amerikanska kollegor. En avslutande workshop inom projektet kommer att hållas i Sverige under 2019.

Marina skyddade områden och konnektivitet

Vi samarbetar med NOAA och Ocean Protection Council inom marina skyddade områden och konnektivitet sedan 2018. Genom att utveckla ett ramverk för marina områdesskydd kan värdefulla spridningskorridorer för marina organismer och fåglar säkras vilket skapar förutsättningar för att nå etappmålet om ett ekologiskt representativt och väl sammanhängande nätverk av skyddade områden. Arbetet syftar till att dela erfarenheter som i sin tur kan underlätta och stödja utformandet av sådana nätverk i Sveriges havsområden. En workshop planeras att hållas i Sverige 2019.

Biologisk mångfald bortom nationell jurisdiktion

HaV samarbetar med Internationella naturvårdsunionen (IUCN) Monterray och NOAA inom strategisk miljöbedömning (SEA) och Symphony inom ramarna för biologisk mångfald bortom nationell jurisdiktion (BBNJ)-förhandlingarna (FN-förhandlingarna om en bindande miljölagstiftning för internationellt vatten). Syftet är att ge exempel på pragmatiska och transparenta metoder för att hantera kumulativa miljöbedömningar och goda exempel på SEA-metodik och hur dessa kan genomföras i praktiken på ett Side-event i förhandlingarna under 2019.

Publicerad: 2019-02-14
Sidansvarig: Webbredaktion