Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag

Svensk våtmarksfond

Fondens huvudmål är att skapa förutsättningar för att bevara, återskapa, restaurera och vårda våtmarker för fåglar så att arealen våtmarker av hög kvalité stadigt ökar i vårt land. Stöd till forskning och utbildning är en viktig del i detta arbete.

Våtmarksfonden är en stiftelse, som bildades 1995. I fonden samarbetar Svenska Jägareförbundet, Sveriges Ornitologiska Förening (SOF), Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Världsnaturfonden (WWF).

Stiftelsen väljer ut och lämnar bidrag till restaurering och återskapande av våtmarker av olika typ och av hög kvalité, som sedan kan användas som referensområden och exkursionsmål i arbetet med information och utbildning.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag