Hitta på sidan

Svensk våtmarksfond

Våtmarksfonden kan ge bidrag till våtmarksprojekt och till forskning i hela landet. Bidraget kan bestå av ekonomisk hjälp men också av rådgivning, utbildning eller kontakt-förmedling.

Med våtmarksprojekt menas alla aktiviteter för att skapa eller förbättra en våtmark. Förbättringen kan innebära restaurering men även återinförd eller ändrad skötsel/hävd. Våtmarksfonden prioriterar våtmarksprojekt som gynnar fågellivet.

Sökande

  • markägare
  • privatpersoner föreningar
  • eller annan sammanslutning.

Mer information

Svensk våtmarksfond

Miljömål

Publicerad: 2020-02-25
Uppdaterad: 2021-03-19
Sidansvarig: Webbredaktion