Lokalt nätverkande och perspektivbreddning

Genom lokala nätverk som redan finns nås många och ny kunskap samlas.

Detta är ett arbete med fler syften, att dels nå ut till en större grupp genom att använda befintliga lokala nätverk samt att inkludera nya grupper för att få nya perspektiv, större helhetssyn och kunskap. Det ger också mer inspiration.

illustration för verktyget lokalt nätverkande och perspektivbreddning

Foto: Peter Nolbrant

Tid

Svårt att sätta tid. Arbetet behöver vara långsiktigt.

Antal

Kan inkludera ett mycket stort antal människor.

Hur

  1. Fundera på vilka föreningar som är aktiva inom området. Tänk brett! De flesta kan anknyta till vatten. Ofta finns det aktiva byalag eller hembygdsföreningar med många medlemmar.
  2. Kan ni skapa ett nytt gemensamt samarbete med någon eller några av dessa föreningar, t ex lära er mer om avrinningsområdet tillsammans genom att sammanföra era olika kunskaper? Detta kan mynna ut i en karta med information om området. Kanske kan ni arrangera en gemensam vattendag, temadagar i skolan, vandringar eller cykelturer.
  3. Samarbeten med hembygdsföreningar, byalag, skolor, dikningsföretag och naturföreningar ger mycket kunskap om vattensystemet. Kulturhistoria är ofta starkt kopplad till vattenmiljöer vilket gör att ett sådant utforskande arbete tillsammans skapar ett stort nätverk av engagerade personer. Det kan bli ett ömsesidigt berikande samarbete där vatten, natur, rekreation och historia blir en del av föreningarnas programpunkter.
  4. Bjud in föreningar och personer som exempelvis engagerar sig i historia, natur, kultur, hälsa, rekreation, skola, lokal utveckling eller företagande till föreläsning, Dialogmöten (Verktyg nr. B3). eller att använda Smultronmetoden (Verktyg nr. B1).
  5. Arbeta långsiktigt med återkommande möten och information. Var noga med att återkoppla med information om vad som händer och resultat.

Vad behövs?

  • Processledare eller samordnare.

Att tänka på

  • Arbetet kräver långsiktighet och att någon kan ta rollen som samordnare.
  • Det viktiga är inte snabba resultat utan en långsiktig gemensam vision som underhålls.
  • Ofta kan vatten bli en del av föreningarnas engagemang vilket gör att ett brett mer självgående arbete uppstår med en relativt liten arbetsinsats.
  • Arbetet kan också bidra till att sprida kunskap och lyfta de enskilda föreningarna i ett bredare sammanhang.
Publicerad: 2019-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion