Samarbete med Kina

HaV samarbetar med Kina inom områdena vatten och energi samt koordinerad förvaltning från källa till hav.

HaV har ett regeringsuppdrag att samordna och vara kontaktpunkt för de svenska insatserna inom vattenplattformen China Europe Water Platform (CEWP) mellan EU och Kina. Den lanserades vid det sjätte World Water Forum i mars 2012 av EU och Kina. Plattformen syftar till att stärka policydialogen samt forsknings- och näringslivssamarbete inom följande fokusområden:

  1. Vatten- och energisäkerhet
  2. Vatten och urbanisering
  3. Landsbygdens vatten- och livsmedelssäkerhet
  4. Vattenförvaltning och ekologisk säkerhet
  5. Horisontella aktiviteter - Cirkulär ekonomi, SDGs, integrerad vatten- och havsmiljöförvaltning (från källa till hav).

HaV:s medverkan inom CEWP bidrar till ett ökat svenskt samarbete med Kina i vatten- och havsmiljöfrågor.

Projekt inom CEWP

Utöver regeringsuppdraget leder HaV fokusområdet – vatten och energisäkerhet, samt ett fyrårigt projekt (2018-2021) om hållbar vattenkraft och integrerad energiplanering. Projektet handlar om:

  • att utnyttja vattenkraften i Kina och EU på ett mer miljövänligt och effektivt sätt
  • att använda vattenkraften som balanskraft i ett energisystem som ställs om mot förnyelsebar energiproduktion
  • att anpassa befintlig vattenkraft och göra dem mer miljövänlig
  • att bygga ett nätverk av aktörer från både vatten och energisektorn i EU och Kina.

HaV leder projektet och har fyra co-partners: The Stockholm Environment Institute (SEI), University of Natural Resources and Life Sciences Vienna (BUKO) Österrike, Austrian Federal Ministry of Sustainability and Tourism och University of Florence, Italien.

Vi samarbetar också med Energimyndigheten, IVL och SIWI som associerade partners.

Sverige, genom HaV, leder också plattformens arbete (2018-2021) för främjande av en mer integrerad vatten- och havsmiljöförvaltning (från källa till hav) i Kina och EU. Detta arbete omfattar bland annat att HaV anordnar minst en workshop per år med temat ”från källa till hav” och att genomföra en jämförande studie om vatten- och havsmiljöförvaltning i Kina och EU.

Publicerad: 2016-05-17
Sidansvarig: Webbredaktion