Samarbete med Brasilien

Hitta på sidan

Vi samarbetar med Brasilien inom havsplanering och art- och områdesskydd.

Havsplanering

Vi har ett samarbete med Brasiliens miljöministerium, samt med den tvärministeriella kommissionen CIRM, som leds av den brasilianska marinen. Utbytet syftar till att dela kunskap och erfarenheter om havsplanering.

Art- och områdesskydd

HaV har inlett ett samarbete med Brasilien om skydd av marina däggdjur med fokus på tumlare i Östersjön och laplatadelfinen i Brasilien. Utbyte sker både på teknisk nivå, genom ett flerårigt projekt som drivs av ett universitet i Brasilien, samt på förvaltningsnivå genom samarbete med Brasiliens miljöministerium om innovationer för områdesskydd.

Samarbetspartners i projektet är:

Övrigt

HaV har kontakt med ANA, som är Brasiliens vattenmyndighet och med ICMbio, myndighet med ansvar för biologisk mångfald. Inga insatser har planerats för 2019.

Publicerad: 2016-05-17
Sidansvarig: Webbredaktion