Om oss

Organisation, uppdrag, press och evenemang.

Kontakt

Reception: 010-698 60 00

Pressnummer: 010-698 64 00

Besöks- och leveransadress

Gullbergs strandgata 15

411 04 Göteborg

Postadress

Box 11930

404 39 Göteborg

Fakturaadress

Havs- och vattenmyndigheten

FE 545

838 74  Frösön

HaV mottar helst fakturor elektroniskt, mer information finns på sidan Skicka faktura till HaV.

Bankgironummer

199-6669

Organisationsnummer

202100-6420

Momsregistreringsnummer (VAT)

SE202100642001

Instruktion för myndigheten

Vi arbetar på regeringens uppdrag och i medborgarnas tjänst. Grunden för vårt ansvar finns att läsa i instruktionen för myndigheten. Här står bland annat att vi ska arbeta med bevarande, restaurering och hållbar användning av sjöar, hav och vattendrag.

Som förvaltningsmyndighet ska vi vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken och arbeta för en hållbar förvaltning av fiskeresurserna.

Självständig inom regeringens ramar

Alla myndigheter arbetar självständigt utifrån de mål- och budgetramar som regeringen bestämmer. I början på varje år kan myndigheterna få särskilda regeringsuppdrag, som beskrivs i regleringsbrevet.

I regleringsbrevet för 2023 går det att läsa om årets regeringsuppdrag.

Verksamhetsstrategi och årsredovisning

Fler prioriteringar och mål finns att läsa i vår verksamhetsstrategi.

Varje år ger vi ut en årsredovisning för att sammanställa vilka insatser som gjorts.

I samband med årsredovisningen lämnas också ett budgetunderlag Pdf, 1.1 MB. till regeringen, där vi gör en bedömning av de ekonomiska behoven för kommande treårsperiod.

Verkar för miljömålen

Vi ska bidra till att Sverige når riksdagens beslutade generationsmål - att vi lämnar över ett samhälle med lösta miljöproblem till nästa generation.

På samma sätt ska vi verka för att miljökvalitetsmålen nås. Vi har identifierat och definierat vilka av målen som är relevanta för vår verksamhet och integrerar nu åtgärdsarbetet tydligare i vår verksamhetsplanering.

Vi har även ett särskilt ansvar för att samordna uppföljningen av de tre miljömålen

Dataskyddspolicy

Havs- och vattenmyndigheten behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och vår egen dataskyddspolicy.

Kontakt

Reception: 010-698 60 00

Pressnummer: 010-698 64 00

Besöks- och leveransadress

Gullbergs strandgata 15
411 04 Göteborg

Postadress

Box 11930
404 39 Göteborg

Fakturaadress

Havs- och vattenmyndigheten
FE 545
838 74  Frösön

HaV mottar helst fakturor elektroniskt, mer information finns på sidan Skicka faktura till HaV.

Bankgironummer

199-6669

Organisationsnummer

202100-6420

Momsregistreringsnummer (VAT)

SE202100642001

Kontakt

Reception: 010-698 60 00

Pressnummer: 010-698 64 00

Besöks- och leveransadress

Gullbergs strandgata 15

411 04 Göteborg

Postadress

Box 11930

404 39 Göteborg

Fakturaadress

Havs- och vattenmyndigheten

FE 545

838 74  Frösön

HaV mottar helst fakturor elektroniskt, mer information finns på sidan Skicka faktura till HaV.

Bankgironummer

199-6669

Organisationsnummer

202100-6420

Momsregistreringsnummer (VAT)

SE202100642001