Om Havs- och vattenmyndighetens profil

Hitta på sidan

HaV har ett brett kommunikationsbehov. Myndighetens uppdrag och roll innebär att komplex information, fakta och processer behöver förmedlas och förklaras till målgrupper med olika förkunskaper och intressen.

Om profilen

Vår grafiska profil innehåller svensk och engelsk logotyp, typografi, färgpalett, grafiska element och bildmanér. Den genomgående stilen är strikt och ren, med inslag av illustrationer och grafiska element.

Använda logotyp, bilder och citera texter

Citera gärna texter från Havs- och vattenmyndigheten, men var noga med att alltid uppge källan. Texter i lagar, förordningar, beslut och yttranden är inte skyddade av upphovsrätt. Dem får du kopiera utan källhänvisning om du så önskar.

I vårt pressrum finns bilder som får laddas ned och användas. Övriga bilder på Havs- och vattenmyndighetens hemsida är upphovsrättskyddade och får inte användas utan särskilt tillstånd.

Svart logotyp. Illustration.

Du får gärna ladda ned vår logotyp i lämpligt filformat, men det är viktigt för oss att den används på rätt sätt. Placera logotypen på ett sådant sätt att det är tydligt vilken roll Havs- och vattenmyndigheten har i sammanhanget, exempelvis som medfinansiär eller samarbetspartner.

Länka gärna logotypen till Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Publicerad: 2023-10-10
Uppdaterad: 2019-12-04
Sidansvarig: Webbredaktion